ทนายคดีแพ่ง.com094 686 7888

ทนายคดีแพ่ง.com094 686 7888

เปิดหน้าต่อไป

ทนายเตือนภัย

รู้หมดกฎหมาย

  • ปาหินใส่รถขณะวิ่ง มีความผิดฐานพยายามฆ่า
  • อุบัติบรท้องถนน พรบ.คุ้มภัยช่วยคุณได้
  • สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยตามกฎหมาย


วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ทนายเตือนภัย เรื่อง ปาหิน อย่าคิดเพียงสนุก คุกนะครับ

www.ทนายภูวงษ์.com 

คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445 

แชทกับทนายภูวงษ์: https://bit.ly/lawyerpoovong


 ในช่วงที่ผ่านมา หลายท่านอาจเคยได้ยินข่าวรถยนต์ถูกปาหินใส่จนเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ บางคันโชคดีเสียหายเพียงทรัพย์สิน แต่บางคันโชคร้ายต้องสูญเสียถึงชีวิต อย่างไรก็ตาม การปาหินใส่รถยนต์ผู้อื่นขณะวิ่งไม่ใช่เพียงการทำให้เสียทรัพย์ แต่ถือเป็นการพยายามฆ่า ซึ่งกรณีปรากกฎในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1178/2539 ว่า จำเลยร่วมกันใช้ก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นขว้างกระจกหน้ารถยนต์บรรทุก และรถยนต์โดยสารที่ผู้เสียหายทั้งสองกำลังขับอยู่คันละ 2 ก้อนโดยไม่มีสาเหตุกันมาก่อน และประสงค์จะให้ผู้เสียหายทั้งสองเสียหลักในการขับรถ และอาจขับรถยนต์พลิกคว่ำลงข้างทางหรือถูกรถยนต์คันอื่นที่ขับตามมาชนจนพลิกคว่ำหรือตกลงข้างทาง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นแล้ว ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า ผู้เสียหายทั้งสองหรือผู้โดยสารในรถยนต์โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายได้ จำเลยจึงมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสองและผู้อื่น เมื่อไม่ถึงแก่ความตายจึงเป็นความผิดฐาน “พยายามฆ่า”

     ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 ปีถึง 20 ปี และมาตรา 80 ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทำความผิดต้องระวางโทษ 2 ใน 3 สำหรับฐานความผิดนั้นๆ


ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445

**************************************

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ทนายเตือนภัย เรื่อง ประสพภัยจากรถบนท้องถนน อย่าตกใจ พรบ.คุ้มภัยช่วยได้

www.ทนายภูวงษ์.com 

คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445 

แชทกับทนายภูวงษ์: https://bit.ly/lawyerpoovong


     ประชาชนที่ใช้ชีวิตบนท้องถนนอาจไม่รู้สิทธิของตัวเอง ว่าเมื่อถึงคราวเคราะห์ร้ายประสบอุบัติเหตุจากรถต่างๆ ที่เข้ามาชนหรือทำให้ได้รับอันตราย ไม่ว่าความผิดจะเป็น ของฝ่ายใดก็สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ อาทิ เบิกค่ารักษาพยาบาล หรือในกรณีเสียชีวิตก็จะมีค่าปลงศพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นี่เป็นเหตุผลที่รัฐบังคับให้รถทุกคันทำประกันชนิดนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 อยากปรึกษาหรือหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.ทนายภูวงษ์.com

**************************************

วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ทนายเตือนภัย เรื่อง สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย www.สู้คดี.com 

คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445 

แชทกับทนายจอย: https://bit.ly/lawyerjoy

บุคคลใดก็ตามถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด และถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหาตามกฎหมายยังถือว่าผู้นั้นบริสุทธิ์อยู่ จนกว่าจะถูกฟ้องเป็นจำเลยและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด ดังนั้นสิทธิของผู้ต้องหาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 ได้กำหนดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ว่า ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวหรือคุมขัง มีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม หรือสถานที่ถูกควบคุมตัวในโอกาสแรกที่ถูกจับ และมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว รวมถึงให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำในชั้นสอบสวน และได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร ตลอดจนได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บป่วย นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าพนักงานปกครอง หรือตำรวจผู้รับมอบตัว หรือผู้จับกุมต้องแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุมให้ทราบในโอกาสแรกที่ถูกจับกุมด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 อยากปรึกษาหรือหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.ทนายภูวงษ์.com

***************************************