ทนายคดีแพ่ง.com094 686 7888

ทนายคดีแพ่ง.com094 686 7888

เปิดหน้าต่อไป

สำนักงานที่ดินทั่วประเทศไทย

สำนักงานที่ดินจังหวัด กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น

สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

01.จังหวัดกระบี่

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (81000)

โทร. 0-7561-1260 โทรสาร 0-7562-0573 เบอร์ มท. (822)71154

Email: krabi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาแผนที่) ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอเขาพนม และอำเภอเหนือคลอง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7561-1260 ต่อ 102

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7561-1260 ต่อ 105

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7561-1260 ต่อ 108

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7561-1260 ต่อ 106

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7561-1260 ต่อ 0


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก

โทร. 0-7568-1483 โทรสาร 0-7568-1483 / E-mail: kbi-aoluek@dol.go.th

สถานที่ตั้ง ​ (ค้นหาแผนที่) ถนนอ่าวลึก - แหลมหลัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภออ่าวลึก และอำเภอปลายพระยา

เจ้าพนักงานที่ดิน(สาขา) โทร. 0-7568-1483

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7568-1483 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7568-1483 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7568-1483 ต่อ 14       

          

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม (81120)

โทร. 0-7569-9251   โทรสาร 0-7569-9251

E-mail: kbi-khlongthom@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาแผนที่) ถนนสุขาภิบาล4 หมู่ที่2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอคลองท่อม และอำเภอลำทับ

เจ้าพนักงานที่ดิน(สาขา) โทร. 0-7569-9251

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7569-9251 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7569-9251 ต่อ 21

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7569-9251 ต่อ 31


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา (81150)

โทร. 0-7568-4581

E-mail: kbi-kolanta@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  504/1-3 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเกาะลันตา

เจ้าพนักงานที่ดิน (ส่วนแยก) โทร. 0-7568-4581

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7568-4581

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7568-4581

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7568-4581

******************************************

02. จังหวัดกาญจนบุรี

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (71000)

โทร. 0-3451-5261 โทรสาร 0-3451-5580

เบอร์ มท. (822)61154
E-mail: kanchanaburi@dol.go.th
สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอไทรโยค อำเภอด่านมะขามเตี้ย

และอำเภอศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3451-5261

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3451-1580

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3451-5261​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3451-5261

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-3451-4186


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย​

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3458-1252 / E-mail: kri-bophloi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 19 หมู่ 2 ตำบลบ่อพลอย

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ และ อำเภอห้วยกระเจา

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3458-1252

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3458-1252

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3458-1252

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3458-1252


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญ​จนบุรี สาขาทองผาภูมิ​​

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3459-9497 / E-mail: kri-thongphaphum@dol.go.th

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง)                    

หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าสาขา โทร. 0-3459-9497

งานทะเบียน โทร. 0-3459-9497

งานรังวัด โทร. 0-3459-9497

งานธุรการ โทร. 0-3459-9497


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง

โทร. 0-3461-1794 โทรสาร 0-3461-1794 / E-mail: kri-thamuang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนแสงชูโต อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าม่วง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3461-1794

ฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3461-1794

ฝ่ายรังวัด โทร. 0-3461-1794​

ฝ่ายธอำนวยการ โทร. 0-3461-1794


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา

โทรศัพท์/โทรสาร . 0-3454-1995 / E-mail: thamaka_kri@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนแสงชูโต อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่ามะกา

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3454-1995

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3454-1995

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3454-1995

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3454-1995


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3457-9515 / E-mail: phanomthuan_kri@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ที่ว่าการอำเภอพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพนมทวน

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-3457-9515

งานทะเบียน โทร. 0-3457-9515

งานรังวัด โทร. 0-3457-9515

งานธุรการ โทร. 0-3457-9515


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนแยกเลาขวัญ

โทรศัพท์/โทรสาร. 0- 3457- 6271 / E-mail: kri-laokhwan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) โครงการสวนป่าพนาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเลาขวัญ

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0- 3457- 6271

งานทะเบียน โทร. 0- 3459-9497

งานรังวัด โทร. 0- 3457- 6271

งานธุรการ โทร. 0- 3457- 6271


*******************************************

03. จังหวัดกาฬสินธุ์

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (46000)

โทร . 0-4381-1663 ต่อ 101-108 โทรสาร 0-4381-1686

เบอร์ มท. (822) 41154, 41210 E-mail: kalasin@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอสหัสขันธ์ และกิ่งอำเภอดอนจาน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4381-1663

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4381-1686

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4381-5769

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4381-2519

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4381-1663


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ (46110)

โทร.0 -4360-2017 โทรสาร 0 -4360-2017​ ต่อ 105 

E-mail: ksn-kuchinarai@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนกุฉินารายณ์-มุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง และกิ่งอำเภอนาคู

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0 -4360-2017

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0 -4360-2017

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0 -4360-2017

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 -4360-2017


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย

โทร.0-4389-9012 โทรสาร 0-4389-9012 ต่อ 105 / E-mail: ksn-kamalasai@dol.go.th 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสัญจรราชกิจ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และกิ่งอำเภอฆ้องชัย

เจ้าพนักงานที่ดิน โทร. 0-4389-9012

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4389-9012-

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4389-9012

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4389-9012


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด

โทร. 0-4389-1365 โทรสาร 0-4389-1365 ต่อ 105 / E-mail: ksn-yangtalat@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนถีนานนท์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอยางตลาด

เจ้าพนักงานที่ดิน โทร. 0-4389-1365

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4389-1365

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4389-1365

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4389-1365


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ

โทร. 0-4386-1619 โทรสาร. 0-4386-1760 / E-mail: ksn-somdet@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) บ้านสี่แยก ตำบลสมเด็จ หมู่ที่ 2 ถนนถีนานนท์

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง และกิ่งอำเภอสามชัย

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4386-1619

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4386-1619

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4386-1619

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4386-1619


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี

โทรศัพท์ 0-4388-1125 โทรสาร. 0-4388-1202 / E-mail: ksn-nongkungsri@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหนองกุงศรี - ท่าคันโท อำเภอกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท และอำเภอห้วยเม็ก

เจ้าพนักงานที่ดิน โทร. 0-4388-1125

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4388-1125

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4388-1125

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4388-1125


*******************************************

04. จังหวัดกำแพงเพชร

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (62000)

โทร. 0-5574-1520 0-5574-1512-3

โทรสาร 0-5570-5043

E - mail: kamphaengphet@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอไทรงาม

อำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอคลองลาน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5574-1520

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-5574-1520

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5574-1520

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5574-1520

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5574-1520

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5574-1520


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง (62120)

โทร. 0-5578-1503, 0-5578-1586 โทรสาร 0-5578-1503 ต่อ 11

E - mail: kpt-khlongkhlung@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายแยกพหลโยธิน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5578-1503

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5578-1503

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5578-1586

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5578-1503


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี (62130)

โทร. 0-5577-9228, 0-5577-9632 โทรสาร 0-5577-9228

E - mail: kpt-khanuworalaksaburi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายสลกบาตร – แสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอขาณุวรลักษบุรี และกิ่งอำเภอบึงสามัคคี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5577-9233

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5577-9228

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5577-9228

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5577-9228


*******************************************


05. จังหวัดขอนแก่น

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (40000)

โทร. 0-4323-6528, 0-4323-8359 โทรสาร 0-4323-6528, 0-4323-8359

เบอร์ มท. (822)40454 / E-mail: khonkaen@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4323-8359

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4323-6528

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4323-6528

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4323-6528

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4323-6528


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ (40110)

โทรศัพท์/โทรสาร  0-4347-3501 E-mail: kkn-banphai@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอเปือยน้อย อำเภอโนนศิลา และอำเภอบ้านแฮด  ​

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4347-3501

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4347-3501​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4327-2700

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4327-2700


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4326-9092 / E-mail: kkn-banfang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมะลิวรรณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านฝาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4326-9092

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน​ โทร. 0-4326-9092

หัวหน้าฝ่ายงานรังวัด โทร. 0-4326-9092

หัวหน้าฝ่ายงานอำนวยการ โทร. 0-4326-9092


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย (40230)

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-9074 / E-mail: kkn-waengnoi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายเมืองพล-แวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแวงน้อย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4349-9074

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4349-9074

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4349-9074

หัวหน้าฝ่าย​อำนวยการ โทร. 0-4349-9074

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาสีชมพู(40220)

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4339-9193 / E-mail:  kkn-sichomphu@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสีชมพู

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-4339-9195

งานทะเบียน โทร. 0-4339-9195

งานรังวัด โทร. 0-4339-9195

งานอำนวยการ โทร. 0-4339-9195


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง (40150)

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4329-1230 / E-mail: phuwiang_kkn@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนกุดฉิม - ภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ และอำเภอเวียงเก่า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4329-1230

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4329-1230

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4329-1230

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4329-1230


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4326-6022 / E-mail: phrayuen_kkn@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพระยืน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4326-6022

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4326-6022

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4326-6022

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4326-6022


 •  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล (40120)

โทร. 0-4341-5505, 0-4341-4050 โทรสาร 0-4341-5505 / E-mail: phon_kkn@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนสายเมืองพล - แวงน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4341-5505

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4341-5505

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4341-4050

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4341-5505


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง (40190)

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4349-1130 / E-mail: kkn-nongsonghong@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเจนจบทิศ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองสองห้อง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4349-1130

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4349-1130

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4349-1130

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4349-1130


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ (40210)

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4329-4039 / E-mail: kkn-nongruea@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมะลิวรรณ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองเรือ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4329-4039

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4329-4039

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4329-4039

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4329-4039


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง (40140)

โทรศัพท์ 0-4343-1156 โทรสาร. 0-4343-1507 / E-mail: kkn-namphong@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมุขศิริพูล ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4343-1507

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4343-1507

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4343-1507

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4343-1507


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี (40160)

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4328-9125 / E-mail: kkn-manchakhiri@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4328-9125

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4328-9125

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4328-9125

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4328-9125


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน (40170)

โทรศัพท์/โทรสาร . 0-4325-1112 / E-mail: kkn-kranuan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนกระนวน-ท่าคันโทตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกระนวน และอำเภอซำสูง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร . 0-4325-1112

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร . 0-4325-1112

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร . 0-4325-1112

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร . 0-4325-1112


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ (40130)

โทรศัพท์ 0-4331-1277 โทรสาร 0-4331-1599 / E-mail:  kkn-chumphae@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมะลิวัลย์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอชุมแพ และอำเภอภูผาม่าน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4331-1277

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4331-1277

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4331-1277

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4331-1277


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4344-6134 / E-mail: ubonrat_kkn@outlook.co.th

สถานที่ตั้ง ถนนมุขศิริพูล ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4344-6134

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน​ โทร. 0-4344-6134

หัวหน้าฝ่ายงานรังวัด โทร. 0-4344-6134

หัวหน้าฝ่ายงานอำนวยการ โทร. 0-4344-6134


******************************************

สำนักงานที่ดินจังหวัด จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยภูมิ, ชุมพร

06. จังหวัดจันทบุรี

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี (22000)

โทร. 0-3931-1004 โทรสาร 0-3931-1011

เบอร์ มท. (822) 34754 / E-mail: chanthaburi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนเทศบาล ซอย 2 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3931-1004

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3931-1004

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3931-1004

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3931-1004


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่ (22120)

โทร. 0-3943-1564  โทรสาร 0-3943-2744

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาลสาย 6 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3943-1564

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3943-1564

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3943-1564

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3943-1564


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม (22150)

โทร. 0-3938-9024 โทรสาร 0-3938-9468 / E-mail: cti-makham@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอมะขาม อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว และอำเภอเขาคิชฌกูฎ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3938-9024 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3938-9024 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3938-9024 ต่อ 17

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3938-9024 ต่อ 11

​​​ฝ่ายการเงิน โทร. 0-3938-9024 ต่อ 13


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ส่วนแยกขลุง (22110)

โทร. 0-3944-1688 โทรสาร 0-3944-1688

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอขลุง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3944-1688

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3944-1688

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3944-1688

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3944-1688


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ส่วนแยกแหลมสิงห์ (22130)

โทร. 0-3949-9323 โทรสาร 0-3949-9323

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 2 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแหลมสิงห์

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-3949-9323

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3949-9323

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3949-9323

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3949-9323

*******************************************

07.จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (24000)

โทร. 0-3851-1064, 0-3851-7039, 0-3851-2544

โทรสาร 0-3851-1064         

E-mail: Chachoengsao@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 19 ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3851-1064

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-3851-1064

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3851-7039

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3851-2544

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3851-1064


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า (24110)

โทร. 0-3854-1064 โทรสาร 0-3854-1064

สถานที่ตั้ง(ค้นหาเส้นทาง) ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ตำบลบางคล้า

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน​

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3854-1064

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3854-1064

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3854-2068

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3854-1064


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม (24120)

โทร. 0-3855-1822 โทรสาร 0-3883-8130

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนพนมสารคาม - บ้านสร้าง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอราชสาส์น

และอำเภอท่าตะเกียบ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3883-8130

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3855-1822

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3855-2653

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3855-1822


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง (24180)

โทร. 0-3853-9771-3, 0-3853-9773  โทรสาร 0-3853-9773

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) หมู่บ้านบูรพาซิตี้ เลขที่ 1/1607

หมู่ที่ 14 ถนนจรัญยานนท์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางปะกง และอำเภอบ้านโพธิ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3853-9771

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3853-9771

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3853-9771

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3853-9771

*******************************************

08. จังหวัดชลบุรี

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (20000)

โทร. 0-3828-5445-6 โทรสาร 0-3828-5447

เบอร์ มท. (822) 30454 / E-mail: Dol20000@gmail.com

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง) 46 ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอพานทอง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3828-5447, 0-3828-5445-6 ต่อ 114

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3828-5445-6 ต่อ 118

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3828-5445-6 ต่อ 122

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3828-5445-6 ต่อ 119

หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-3828-5445-6 ต่อ 126

​หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3832-4435


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (20150)

โทร.0-3842-3160-1 โทรสาร 0-3842-2040 / E-mail: dol20150.b@gmail.com

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 398 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางละมุง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3842-3160-1 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3842-3160-1 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3842-3160-1 ต่อ 17

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3842-3160-1 ต่อ 16


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม (20140)

โทร. 0-3847-4963-4 โทรสาร 0-3847-4965

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 32/5 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3847-4963-4

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3847-4963-4

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3847-4963-4

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3847-4962, 0-3847-4963-4

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (20110)

โทร. 0-3304-8363 - 4 โทรสาร 0-3304-8365

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 99/1 หมู่6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีราชา และ อำเภอเกาะสีชัง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3304-8363 ต่อ 17

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3304-8364 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3304-8364​ ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3304-8363 ต่อ 15

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ (20180)

โทร. 0-3843-7851 โทรสาร 0-3843-8535

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเลียบชายทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสัตหีบ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3843-7851 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3843-7851 ต่อ 17

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3843-7851 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3843-7851 ต่อ 10

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง (20170)

โทร.0-3844-3702, 0-3844-6568 โทรสาร 0-3844-6569

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเจตน์อำนาจ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านบึง และอำเภอหนองใหญ่

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้า ส่วนแยก โทร. 0-3844-3702, 0-3844-6568

งานทะเบียน โทร. 0-3844-3702, 0-3844-6568

งานรังวัด โทร. 0-3844-3702, 0-3844-6568

งานอำนวยการ โทร. 0-3844-3702, 0-3844-6568

*******************************************

09. จังหวัดชัยนาท

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท (17000)

โทร. 0-5647-6601 โทรสาร 0-5647-6601 ต่อ 22

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

270 หมู่ 2 ถนนสายเขาดิน-เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ

อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรพยา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5647-6601 กด 15

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-5647-6601 กด 12

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5647-6601 กด 13

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5647-6601 กด 14

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5647-6601 กด 16

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5641-4182


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี (17140)

โทร. 0-5648-1493 โทรสาร 0-5648-1540

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนเจ้ายี่พระยา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสรรคบุรี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5648-1540

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5648-1493

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5648-1493

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5648-1493


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา (17130)

โทร. 0-5645-1013, โทรสาร 0-5645-1013 ต่อ  17

E-mail: cnt-hankha@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

724 หมู่ 1 ถนนหันคา - บ้านไร่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหันคา และอำเภอเนินขาม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5645-1013 ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5645-1013 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5645-1013 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5645-1013 ต่อ 15


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ส่วนแยกวัดสิงห์ (17120)

โทร/โทรสาร 0-5646-1415

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) หมู่ที่ 3 ถนนวัดสิงห์-ดอนตาล อำเภอวัดสิงห์

จังหวัดชัยนาท

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอวัดสิงห์ และกิ่งอำเภอหนองมะโมง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5646-1415

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5646-1415

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5646-1415

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5646-1415

******************************************

10. จังหวัดชัยภูมิ

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (36000)

โทร.0-4481-1358, 0-4481-1677 

โทรสาร 0-4481-1358, 0-4481-1677

เบอร์ มท.(822)42954 / E-mail: chaiyaphum@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง  และอำเภอหนองบัวแดง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4481-1358

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4481-1358 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4481-1358 ต่อ 18

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4481-1358 ต่อ 20

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4481-1358 ต่อ 12

​หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4481-1358 ต่อ 22


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว (36110)

โทรศัพท์ 0-4486-1009 โทรสาร 0-4486-1643

E-mail: cmp-phukhieo@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนราษฏร์บำรุง ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น อำเภอคอนสาร

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4486-1009

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4486-1009      

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4486-1009

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4486-1009​      


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส (36130)

โทร.0-4485-2026,0-4485-1404,0-4485-2027

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรามสูรย์ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจตุรัส อำเภอเนินสง่า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4485-1404         

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4485-1404 ต่อ 2          

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4485-1404 ต่อ 3             

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4485-1404 ต่อ 1


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ (36150)

โทร/โทรสาร.0-4488-2910

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายชัยภูมิ - ชุมแพ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแก้งคร้อ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4482-2910

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4482-2910

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4482-2910

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4482-2910


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์ (36140)

โทร.0-4484-8644 โทรสาร 0-4484-8644

E-mail: cmp-khonsawan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนหน้าอำเภอ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอคอนสวรรค์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4484-8644

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4484-8644

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4484-8644

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4484-8644


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ (36120)

โทร/โทรสาร : 0-4486-9292​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) หมู่ 1 ถนนเจริญสิน ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4486-9292

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4486-9292

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4486-9292

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4486-9292

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4486-9292


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์(36160)

โทร.0-4412-7091 โทรสาร : 0-4412-7091

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรุ่งเรืองศรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิต และกิ่งอำเภอซับใหญ่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4412-7091

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4412-7091

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4412-7091

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4412-7091


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า

โทร/โทรสาร :0-4484-9038

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอภักดีชุมพล

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4483-9038

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4483-9038

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4483-9038

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4483-9038

ติดต่อสอบถาม โทร.0-4483-9038

******************************************

 11. จังหวัดชุมพร

 • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร (86190)

โทร. 0-7753-4002, 0-7753-4027

โทรสาร 0-7753-4002, 0-7753-4027

E - mail: chumphon@dol.go.th​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​ หมู่ที่ 5 ตำบลขุนกระทิง

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7753-4570

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7753-4002

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7753-4002

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7753-4002

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-7753-4002

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7753-4002


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน (86110)

โทร. 0-7754-1507, 0-7754-1938

โทรสาร 0-7754-1507

E - mail: cpn-lanesuan@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนประชาราษฏร์ ซอย 2 ตำบลขันเงิน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอละแม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7754-1507

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7754-1507

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7754-1938

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7754-1507


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว (86160)

โทร. 0-7759-1208, 0-7759-1188

โทรสาร 0-7759-1208 ต่อ 17

E - mail: cpn-pathino@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

หมู่ที่ 2 ถนนปะทิว-ต้นมะขาม ตำบลทะเลทรัพย์ 

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอปะทิว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 07759-1208

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 07759-1208

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 07759-1188

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 07759-1208


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี (86130)

โทร. 0-7753-1211 โทรสาร 0-7753-1211 ต่อ 17

E - mail: cpn-sawi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7753-1211 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7753-1211 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7753-1211 ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7753-1211 ต่อ 0


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ (86140)

โทร. 0-7759-9244, 0-7759-9880 

โทรสาร 0-7759-9244 ต่อ 17

E - mail: cpn-sawi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเพชรเกษม - ท่าแซะ ตำบลท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าแซะ

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-7759-9244

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7759-9244

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7759-9244

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7759-9244

*******************************************

สำนักงานที่ดินจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง 

12. จังหวัดเชียงราย

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (57000)

โทรศัพท์ 0-5315-2078  โทรสาร 0-5315-2142

E-mail: dol_gm@hotmail.com

สถานที่ตั้ง ​​(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

เลขที่ 522 ถนนศูนย์ราชการ หมุ่6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอแม่ลาว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5315-2120

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร/โทรสาร. 0-5315-2123

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร/โทรสาร . 0-5315-2098

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร/โทรสาร . 0-5315-2172

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5315-2078 โทรสาร 0-5315-2124

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน (ที่ตั้งสำนักงานเดิม) ถนนอุตรกิจ

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร. 0-5371-1911, โทรสาร 0-5371-7877

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ (57140)

โทร. 0-5379-1167 โทรสาร 0-5379-1167

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ทางหลวงจังหวัดสายเทิง -เชียงของ บ้านใหม่ธาตุทอง หมู่ 16

ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5379-1167

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5379-1167

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5379-1167

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5379-1167

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน (57120)

โทร. 0-5372-1867 โทรสาร 0-5372-1867

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5372-1867

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5372-1867

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5372-1867

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5372-1867

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง (57160)

โทร. 0-5379-5468 โทรสาร 0-5379-5468

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอพญาเม็งราย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5379-5468

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5379-5468

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5379-5468

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5379-5468

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน (57110)

โทร. 0-5377-1706 โทรสาร 0-5377-1722

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหิรัญนคร ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และกิ่งอำเภอดอยหลวง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5377-1706

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5377-1706

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5377-1755

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5377-1706

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย (57130)

โทร. 0-5373-2080 โทรสาร 0-5373-2080

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่สาย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5373-2080

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5373-2080

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5373-4381

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5373-2080

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย (57210)

โทร . 0-5376-9100, 0-5376-8283 โทรสาร 0-5376-8283

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายศรีเวียง-บ้านเหล่า ตำบลเวียงชัย

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเวียงชัย และกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทรสาร 0-5376-9100

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทรสาร 0-5376-9100

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทรสาร 0-5376-9100

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทรสาร 0-5376-8283

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า (57170)

0-5378-1223 โทรสาร 0-5378-2222

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5378-1223

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5378-1223

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5378-1223

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5378-1223

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน (57150)

โทร.0-5377-7137 โทรสาร 0-5377-7109

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 92/9 - 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงแสน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-5377-7137

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-5377-7137

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-5377-7137

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-5377-7137

*******************************************

13. จังหวัดเชียงใหม่

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (50300)

โทร. 0-5311-2983-4 โทรสาร 0-5311-2986

เบอร์ มท. (822) 25454 / E-mail: ​ chiangmai@dol.go.th

สถานที่ตั้ง​ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ (ค้นหาเส้นทาง) อำเภอเมืองเชียงใหม่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5311-2983 - 4

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5311-2983 - 4, โทรสาร 0-5311-2985

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5311-2983 - 4

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5311-2983 - 4

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5311-2983 - 4

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง (50160)

โทร. 0-5334-1268 ,0-5334-1250

โทรสาร 0-5334-1269

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่- ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5334-1268

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5334-1268

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5334-1268

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5334-1268​

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด (50240)

โทร. /โทรสาร 0-5346-1140

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่- ฮอด หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอฮอด ดอยเต๋า และอำเภออมก๋อย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5346-1140

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5346-1140

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5346-1140

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5346-1140

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด (50220)

โทร 0-5349-5512 โทรสาร 0-5349-5513

E-mail: doisaket-cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 164 หมู่ 1 ถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย ตำบลเชิงดอย

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอดอยสะเก็ด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5349-5512

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5349-5512

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5349-5512

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5349-5512

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (50110)

โทร . 0-5345-1551 โทรสาร 0-5354-36547

E-mail: ​fang-cmi@gol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสันอุดม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5345-1551

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5345-1551

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5345-3547

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5345-1551

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว (50190)

โทร./โทรสาร. 0-5347-5296, 0-5347-5628

E-mail: ​cmi-phrao@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพร้าว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5347-5296

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5347-5296

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5347-5296

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5347-5296

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง (50150)

โทร. 0-5347-1314 โทรสาร 0-53470-314

E-mail: ​maeteng-cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) อยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แตง ถนนเชียงใหม่ - ฝาง

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่แตง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5347-1314 ต่อ 15

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5347-1314​ ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5347-1315

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5347-1314

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม (50180)

0-5329-7829 โทรสาร 0-5329-7830

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - ฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่ริม และอำเภอสะเมิง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5329-7829

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5329-7829

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5329-7829

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5329-7829

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง (50130)

โทร .0-5333-1400 โทรสาร 0-5333-1043

Email: sankamphaeng cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง

ถนนสันกำแพง-ออนหลวย ตำบลร้องวัวแดง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5333-1400 ต่อ 21

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5333-1400 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5333-1400 ต่อ 19

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5333-1400 ต่อ 11

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย (50210)

โทร. 0-5335-2880, 0-5335-2701

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 276 หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสันทราย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5335-2880

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5335-2880

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5335-2880

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5335-2880

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง (50120)

โทร. 0-5331-1356, 0-5331-1369 โทรสาร 0-5331-1431

E-mail: ​sanpatong_cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5331-1431 ต่อ 102

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5331-1356 ต่อ 106

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5331-1369 ต่อ 108

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5331-1431 ต่อ 104

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง (50230)

โทร. 0-5344-1804 โทรสาร 0-5344-1805

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - ฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหางดง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5344-1804

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5344-1804

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5344-1804

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5344-1804

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว (50170)

โทร. 0-5304-6996 โทรสาร 0-5304-6997 ต่อ 11

E-mail: cmi-chiangdao.a@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5304-6996

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5304-6996

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5304-6996

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5304-6996

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี(50140)

โทร. 0-5332-1934, 0-5332-1694 โทรสาร 0-5342-4047

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 242 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสารภี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5332-1934

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5332-1694

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5332-1694

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5332-1694

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกแม่แจ่ม(50270)

โทร. 0-5348-5108 โทรสาร 0-5348-5108     

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่แจ่ม

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-5348-5108

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5348-5108

หัวหน้าฝ่ายรังวัด -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกสะเมิง(50250)

โทร. 0-5348-7554 โทรสาร 0-5348-7525

E-mail: ​samoeng_cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-5348-7554

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5348-7554

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5348-7554

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5348-7554​


*******************************************


14. จังหวัดตรัง

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง (92000)

โทร. 0-7550-1079, 0-7550-1122-3 โทรสาร 0-7550-1079

เบอร์ มท. (822) 72354

E-mail: trang@dol.go.th​, e_LandsTrang@hotmail.com​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​ ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอสิเกา อำเภอนาโยง และอำเภอวังวิเศษ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7550-1079

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-7550-1079

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7550-1123

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7550-1122

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7550-1079

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7550-1079

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด (92130)

โทร. 0-7527-1113 โทรสาร 0-7527-1133

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเพชรเกษม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอห้วยยอด และ อำเภอรัษฎา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7527-1133

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7527-1133

หัวหน้าฝ่ายรังวัดล โทร. 0-7527-1133

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7527-1133

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง (92110)

โทร. 0-7525-1189 โทรสาร 0-7525-1189 ต่อ 108

E-mail: trg-kantang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​ ถนนชื่อนา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกันตัง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7525-1189

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7525-1189

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7527-1133

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7525-1189​​​​​

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว (92140)

โทร 0-7528-1431 โทรสาร. 0-7558-4175

E-mail: trg-yantakho@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียนและ อำเภอหาดสำราญ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7528-1431

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7528-1431

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7528-1431

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7528-1431


*******************************************


สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด ตาก นครนายก นครปฐม

15. จังหวัดตราด

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด (23000)

โทร. 0-3951-1147 ,0-3953-0493 โทรสาร 0-3951-1147 ต่อ (16)

เบอร์ มท.(822) 35354 / E-mail:​trat@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​

519 ถนนเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3951-1147

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3951-1147

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3953-0493

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3951-1147

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3951-2102

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ(23120)

โทร./โทรสาร 0-3959-7003

E-mail:  trt-laemngop@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนสายตราด-แหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแหลมงอบ กิ่งอำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-3959-7003

งานฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3959-7003

งานรังวัด โทร. 0-3959-7003

งานอำนวยการ โทร. 0-3959-7003

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกเขาสมิง(23130)

โทร./โทรสาร 0-3959-9397

E-mail:  trt-khaosaming@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนสุขุมวิท อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอบ่อไร่

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-3959-9397

งานฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3959-9397

งานรังวัด โทร. 0-3959-9397

งานอำนวยการ โทร. 0-3959-9397

*******************************************

16. จังหวัดตาก

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก (63000)

โทร. 0-5551-1029, 0-5551-2583, 0-5551-4223

โทรสาร 0-5551-4223 เบอร์ มท. (822)23654

E-mail: tak@dol.go.th

สถานที่ตั้ง​(แผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง) 154 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก และกิ่งอำเภอวังเจ้า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 18

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 19, 055-513845

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 12

​หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 22

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด (63100)

โทร. 0-5553-1389, 0-5553-1800 โทรสาร 0-5553-1389

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 26/2 ถนนราชการราษฎรดำหริ 2
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ

อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5553-1389

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5553-1800

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5553-1389

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5553-1389

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา (63130)

โทร. 0-5580-0593 โทรสาร 0-5580-0593

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนเข้าเขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสามเงา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร . 0-5580-0593         

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร . 0-5580-0593   

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร . 0-5580-0593   

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร . 0-5580-0593   

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่ระมาด (63140)

โทร. 0-5558-1139  โทรสาร 0-5558-1139

สถานที่ตั้ง​ 337 หมู่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่ระมาด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5558-1139

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5558-1139

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5558-1139

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5558-1139

​หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการที่ดิน ​โทร.  0-5558-1139


*******************************************


17. จังหวัดนครนายก

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (26000)

0-3731-1271, โทรสาร 0-3731-2714 เบอร์ มท. (822)31154

E-mail: nakornnayok@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง​(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนธงไชย ตำบลนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3731-1271

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-3731-6072

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3731-1271

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3731-1614

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-37331-1271


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ (26120)

โทร. 0-3739-5495-6 โทรสาร 0-3739-5391

E-Mail: ongkharak_nyk@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรังสิต-นครนายก ตรงข้าม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอองครักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3739-5495 ต่อ 7

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3739-5495 ต่อ 3

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3732-2448 ต่อ 6

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3739-5495-6 ต่อ 4


******************************************


18. จังหวัดนครปฐม

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม (73000)

โทร. 0-3425-4181 โทรสาร 0-3425-7704 เบอร์ มท. (822)60454,60554

E-mail: npt-nakhonpathom@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง) ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอดอนตูม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3425-7704

หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-3425-4181

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3425-4181

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3425-4181

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3425-7704

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3425-4181

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี (73120)

โทร. 0-3433-2128 โทรสาร 0-3433-2128

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กม.ที่ 33 ตำบลขุนแก้ว

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอนครชัยศรี และอำเภอพุทธมณฑล

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3423-2128

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3433-2128

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3423-2128

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3433-2128

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน (73130)

โทร. 0-3496-2458 โทรสาร 0-3496-2457

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายบางเลน-บางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางเลน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3496-2458

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3496-2458

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3496-2458

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3496-2458

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน (73110)

โทร. 0-3430-0840-3 โทรสาร 0-3430-0840

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 544 หมู่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสามพราน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3430-0842-3

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3430-0842-3

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3430-0842-3

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3430-0840

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน (73140)

โทร. 0-3438-4596 โทรสาร 0-3438-4595

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพลดำริห์ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกำแพงแสน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3438-4596

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3438-4596

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3438-4596

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3438-4596


*******************************************

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช

19. จังหวัดนครพนม

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม (48000)

โทร. 0-4251-3143 โทรสาร 0-4251-1432

เบอร์ มท. (822)47954

E-mail: nakhonphanom@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) ​(​ค้นหาเส้นทาง) ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอปลาปาก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4252-0804-6

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4252-0804-6

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4252-0804-6

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4251-2149

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4252-0804-6

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4252-0804-6

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม (48110)

โทร./โทรสาร 0-4253-2007

E-mail:  npm-thatphanom@dol.go.th

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนชยางกูร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอธาตุพนม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4254-1118

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4254-1118

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4254-0117

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4254-1118

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม (48150)

โทร. 0-4259-9050 โทรสาร 0-4259-9200

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า และอำเภอนาทม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4259-9200

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4259-9050

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4259-9050

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4259-9050

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน (48120)

โทร. 0-4258-1017 โทรสาร 0-4258-1512

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนศรีเมือง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4258-1512

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4258-1017

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4258-1017

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4258-1017

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาแก (48130)

โทร. 0-4257-1275 โทรสาร 0-4257-1555

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนชาญยุทธกิจ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอนาแก และกิ่งอำเภอวังยาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4257-1555

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4257-1275

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4257-1275

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4257-1275

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาเรณูนคร (48170)

โทร. 0-4257-9107, โทรสาร. 0-4257-9775

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 116 หมู่ที่  9  ตำบลโพนทอง 

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเรณูนคร

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4257-9107

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4257-9107

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4257-9107

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4257-9107

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง

โทร. 0-4259-1251 โทรสาร 0-4259-1113

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านแพง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4259-1251

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4259-1251

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4259-1251

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม ส่วนแยกนาหว้า (48180)

โทร. 0-4259-7124 โทรสาร 0-4259-9200

สถานที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอนาหว้า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4259-7124

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4259-7124

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4259-7124

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4259-7124

**********************************************************************************

20. จังหวัดนครราชสีมา

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (30000)

โทร. 0-4424-2151, 0-4424-4353 โทรสาร 0-4424-2151

เบอร์ มท. (822)36554, 36545 / E-mail: nakhonratchasima@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง​(แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4424-2151

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4424-2151

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4424-4915

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4424-4895

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4424-2151

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4424-2151

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง (30260)

โทร/โทรสาร 0-4445-9198

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 2 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอคง และอำเภอบ้านเหลื่อม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4445-9198

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4445-9198

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4445-9198

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4445-9198

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี (30250)

โทร. 0-4444-8240 โทรสาร 0-4444-8240

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 13 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4444-8240

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4444-8240

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4444-8742

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4444-8240

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช (30230)

โทร. 0-4439-9187 โทรสาร 0-4439-9187

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4439-9187

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4439-9025

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4439-9276

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4439-9187

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง (30270)

โทร./โทรสาร 0-4447-7300

E-mail:  nma-chumphuang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ศูนย์ราชการอำเภอชุมพวง
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนชุมพวง-ทางพาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอชุมพวง อำเภอเมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4447-7386

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4448-7684

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4448-7660

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4447-7300

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย (30190)

โทร. 0-4475-6757-8 โทรสาร 0-4475-6759

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนน นครราชสีมา-โชคชัย ต.ท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4475-6757

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4475-6757

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4475-6758

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4475-6757

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด (30210)

โทร. 0-4438-9441 โทรสาร 0-4438-9441

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอด่านขุนทด และอำเภอเทพารักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4438-9441

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4438-9441

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4438-9441

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4438-9441

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย (30220)

โทร. 0-4438-1141 โทรสาร 0-4438-1141 ต่อ 18

E-mail: nonthai_dol@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสุรนารายณ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโนนไทย และอำเภอพระทองคำ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4438-1141

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4438-1392

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4438-1393

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4438-1141

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง (30160)

โทร. 0-4437-9255, 0-4432-6170, 0-4432-6179 โทรสาร 0-4437-9255

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสำราญราษฎร์

ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโนนสูง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4437-9255

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4432-6170

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4432-6179

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4437-9255

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ (30120)

โทร. 0-4446-1092 โทรสาร 0-4446-1092

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรถไฟ 1 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบัวใหญ่ อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4446-1092

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4446-1092

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4446-2021

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4446-1092

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย (30180)

โทร. 0-4447-9342 โทรสาร 0-4447-9342

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเจนจบทิศ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอประทาย และอำเภอโนนแดง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4447-9342

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4447-9342

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4447-9326

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4447-9342

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย (30150)

โทร. 0-4444-1044 โทรสาร 0-4444-1044

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนนิวาสวัฒนกิจ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4444-1044

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4428-3890

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4428-3891

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4444-1044

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง (30130)

โทร. 0-4400-9505, 0-4400-9507, 0-4409-9508 โทรสาร 0-4400-9506

E-mail: pakchong-land@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 333 หมู่ที่ 10 ตำบลขนงพระ

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอปากช่อง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4432-8539

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4432-8540

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4432-8541

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4432-8539

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย (30110)

โทร. 0-4447-1302 โทรสาร 0-4447-1341

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายเลี่ยงเมืองพิมาย ตำบลในเมือง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพิมาย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4447-1341

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4447-1302

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4447-1782

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4447-1302

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว (30140)

โทร. 0-4441-1952 โทรสาร 0-4441-2663

E-mail: nma-sikhio@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสีคิ้ว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4441-1952

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4441-1952

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4441-2051

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4441-1952

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน (30170)

โทร. 0-4441-9209 โทรสาร 0-4441-9209

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมิตรสัมพันธ์

ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสูงเนิน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4441-9209

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4441-9209​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4428-9209

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4441-9209

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง (30290)

โทร. 0-4438-5255, 0-4438-3585 

โทรสาร 0-4438-5255 ต่อ 18

E-mail: nma-khamsakaesaeng@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล ซอย 7 ตำบลขามสะแกแสง

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอขามสะแกแสง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4438-3585

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4438-5255

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4438-5255

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4438-5255

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ (30280)

โทร./โทรสาร 0-4439-7129

E-mail:  nma-knamthaleso@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนโคกกรวด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ

อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอขามทะเลสอ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4439-7129

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4439-7129

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4439-7129

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4439-7129

***************************************************

21. จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (80000)

โทร. 0-7543-2012-3 โทรสาร 0-7543-2011 ต่อ 16

เบอร์ มท. (822)7045 / E-mail:nakhonsithammarat@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง​​(แผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​ 247 ซอยวันดีโฆษิตกุลพร ถนนพัฒนาการคูขวาง

ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอพระพรหม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 20

กลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 14

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง (80110)​​

โทร./โทรสาร 0-7577-0015

E-mail: nrt-thungsong@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสายทุ่งสง - ห้วยยอด อำเภอทุ่งสง

​​​​จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7577-0015

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7577-0015

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7577-0015

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7577-0015


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล (80120)​​

โทร. 0-7553-5954​ , 0-7553-6200 โทรสาร 0-7553-6200

E-mail: nrt-sichon@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​ (ค้นหาเส้นทา​ง)​​ หมู่ที่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ตำบลสิชล

​​​อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอสิชลและอำเภอขนอม​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 07553-5954

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 07553-6200

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 07553-6200

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 07553-6200​

​​​​​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง​ (80140)​​​​

โทร. 0-7546-6072 โทรสาร 0-7546-6073

E-mail: nrt-pakphanang@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่) ​(ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​ ถนนชายทะเล อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอปากพนัง​​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7546-6072

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7546-6072

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7546-6072

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7546-607​2​

​​​​​​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร​​ (8017​​0)​​​​

โทร. 0-7538-9434​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​ (ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 4 ตำบลทรายขาว

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอหัวไทร​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7538-9434

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7538-9434

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7538-9434

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7538-9434​​

​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด​​ (8018​​​​0)​​​​

โทร. 0-7538-1422, 0-7538-0604​​​​​​​​  โทรสาร 0-7538-1422

E-mail: nrt-chauat@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่) ​(ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​ ถนนชะอวด-บ้านตูล ตำบลชะอวด

​อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอชะอวด​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7538-1422

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7538-1422

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7538-1422

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7538-1422​

​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง​​​​ (80250)​​​​

โทร./โทรสาร 0-7544-5714

E-mail: nrt-chawang@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​ (ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​ ถนนศรีธรรมราช-จันดี ตำบลช้างกลาง

​อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอฉวาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอพิปูน

​และอำเภอช้างกลาง​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7544-5714

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7544-5714

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7544-5714

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7544-5714

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่​​​​​ (8019​​0)​​​​

โทร. 0-7536-2659​​​  โทรสาร. 0-7538-6270

E-mail:  nrt-chaianyai@dol.go.th​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​ (ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​​​ ทางหลวงบ่อล้อ-เชียรใหญ่ หมู่ที่ 10

ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7536-2659

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7536-2659

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7536-2659

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7536-2659​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา​​​​​ (80230​​)​​​​

โทร. 0-7539-1024​​​​​​​​​​​​​​​​   โทรสาร 0-7539-1024​​​​​​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​​​(แผนที่) ​​​​​​​​​​​​(ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​​​ ถนนกะโรม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอลานสกา

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7539-1024

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7539-1024

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7539-1024

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7539-1024​

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์​​​​​​​​​ (801​​30​​)​​​​

โทร. 0-7544-1146​​​​​​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทา​ง​)​​​​​​ ถนนทุ่งสง-นคร ตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรา​​​​​​​ช​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7544-1146

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7544-1146

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7544-1146

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7544-1146​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา​ (801​​60​​)​​​​

โทร. 0-7552-1192 โทรสาร 0-7552-1240​​​​​​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​​​(แผน​ที่​​​)​(ค้นหาเส้นทา​ง​)​​​​​​​ ถนนศรีท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอท่าศาลา และอำเภอนบพิตำ​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7552-1192

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7552-1192

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7552-1192

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7552-1192​

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา ส่วนแยกพรหมคีรี​ (80320)​​​​

โทร. 0-7533-8384 โทรสาร 0-7533-8384

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายนคร-นบพิตำ หมู่ 1 ตำบลพรหมโลก

อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอพรหมคีรี

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7533-8384

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7533-8384

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7533-8384

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7533-8384

 

***************************************

สำนักงานที่ดินจังหวัด นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์

22. จังหวัดนครสวรรค์

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (60000)

โทร. 0-5625-6596 ,0-5625-6154, 0-5625-6501, 0-5625-5791

โทรสาร 0-5625-6596 ,0-5625-6154(16)

เบอร์ มท. (822) 15554 / E-Mail: nakhonsawan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 908 หมู่ 7 ถนนนครสวรรค์-ท่าตะโก

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอโกรกพระ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5625-6154

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-5625-6154

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5625-6501

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5625-5791

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5625-6154

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5622-5205

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาชุมแสง (6​​0120)​​

โทร. 0-5628-2291​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่ที่ 17 ตำบลเกยไชย

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5628-2291

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5628-2291

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5628-2291

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5628-2291​​

​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาหนองบัว​​ (6​​011​​0)​​

โทร./โทรสาร 0-5625-1361​​​​​​

E-mail:​ nsn-nongbua@dol.go.th​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนหนองบัว-ชุมแสง ตำบลหนองกลับ

อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอหนองบัว​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5625-1361

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5625-1361

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5625-1361

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5625-1361​

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาตาคลี (6​​014​​​​0)​​

โทร. 0-5621-7605 โทรสาร 0-5621-7605 ต่อ 15​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง) ห่างจากที่ว่าการอำเภอตาคลีประมาณ 8 กิโลเมตร

เส้นทางถนนพหลโยธิน อำเภอตาคลี-อำเภอตากฟ้า

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตาคลี​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5621-7605

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5621-7605

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5621-7605

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5621-7605

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาตาคลี

​​​​​​ส่วนแยกตากฟ้า (6​​019​​​​​0)​​

โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง​)​​​​​​ ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอตากฟ้า

ถนนพหลโยธิน อำเภอตากฟ้า ​​​​​จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตากฟ้า​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก​​​​​​​​ (6​​016​​​​​0)​​

โทร. 0-5624-9453 โทรสาร 0-5624-9453 กด 0​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง​ (แผน​ที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง​)​​​​​​​​​​ ถน​นนครสวรรค์-ท่าตะโก

อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์​​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอท่าตะโก​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5624-9453​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5624-9453​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5636-0557​​​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5624-9453​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก​​​

​ส่วนแยกไพศาลี (60220)​

​โทร. 0-5625-9255​

E-mail: nsn-phaisali@dol.go.th

สถานที่ตั้ง​​(แผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​​ ถนนท่าตะโก-ไพศาลี อำเภอไพศาลี

​จังหวัดนครสวรรค์​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอไพศาลี​

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-5625-9255​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5625-9255​​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5625-9255

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5625-9255​​

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาบรรพตพิสัย​ (6​​0180)​​

โทร. 0-5627-9084​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่ที่ 2 ถนนบรรพตพิสัย-เก้าเลี้ยว

ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบรรพตพิสัย​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5627-9084

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5627-9084

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5627-9084

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5627-9084​​​

​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาพยุหะคีรี​​ (6​​013​​0)​

โทร. 0-5634-1742​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ ​​​

​ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพยุหะ​คีรี​​​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5634-1742

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5634-1742

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5634-1742

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5634-1742​​​​

​​​​​​​​ 

 • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาลาดยาว​​​​ (6​​015​​​​0)​

โทร. 0-5627-1256 โทรสาร 0-5627-2426​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่ที่ 5 ถนนสายลาดยาว-สว่างอารมณ์

ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง​​​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5627-1256

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5627-1256

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5627-1256

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5627-1256​​​​​

 

*******************************************************

23. จังหวัดนนทบุรี

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (11000)

โทร. 0-29672284-7  ฝ่ายทะเบียน 0-25250481

ฝ่ายรังวัด ต่อ 113,114 ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 102 โทรสาร 0-2525-3190

E-mail: nonthaburi@dol.go.th​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง)​

ตรงข้ามคุกบางขวาง ถนนนนทบุรี 1​ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-2967-2284 ต่อ 101

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-2967-2284 ต่อ 104

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2967-2284 ต่อ 107

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2967-2284 ต่อ 115

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2967-2284 ต่อ 103

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี​​​ สาขาบางบัวทอง​​​​ (111​1​​​​0)​

โทร. 0-2571-4116-9 โทรสาร 0-2571-4117​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2571-4116, 8,9 ต่อ 26,0-2924-4753​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2571-4116,8,9, ต่อ 18​​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2571-4116,8,9 ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2571-4116,8,9 ต่อ 20 , 0-2924-2779​​​​​​​

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี​​​ สาขาบางใหญ่​​​​​​ (1114​​​​​​​​0)​

โทร. 0-2595-0441-2 โทรสาร 0-2595-0440​​​​​​​

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

​​​​​​​​อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางกรวย​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2595-0441-2 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2595-0441-2 ต่อ13,14 , 0-2903-2652

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2595-0441-2 ต่อ 15, 16, 0-2903-2653

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2595-0441-2 ต่อ 17 , 0-2903-2651​

 

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี​​​ สาขาปากเกร็ด​​​​​​​​ (1112​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-2503-3734, 0-2503-3651-2, 0-2503-3413

โทรสาร 0-2503-3734​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปากเกร็ด​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2503-3734

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2503-3652

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2503-3651

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2503-3734​​


******************************************


24. จังหวัดนราธิวาส

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส (96000)

โทร. 0-7351-1124 โทรสาร 0-7351-3043

เบอร์ มท. (822)76053

E-mail: ​narathiwat@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​ ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ

และอำเภอเจาะไอร้อง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7351-1124

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7351-1124

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7351-1124

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7351-1124

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7351-1124

  

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส​ สาขาสุไหงปาดี​​​​​​​​ (96140)​​

โทร. 0-7365-1318 โทรสาร 0-7365-1729​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนราชาวดีซอย 4​ ตำบลปะลุรู

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร 0-7365-1318​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-7365-1318

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-7365-1318

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-7365-1318​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาตากใบ​​​​​​​​​

โทร. 0-7358-1221​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​​​  ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห

​อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส​​​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตากใบ​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7358-1221

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7358-1221

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7358-1221

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7358-1221​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก (9615​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-7361-1589 โทรสาร 0-7369-3598​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ 9/99 ถ.เอเชีย18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสุไหงโก-ลก

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร 0-7361-1589

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-7361-1589

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-7361-1589

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-7361-1589​

​​​​​​​​​​​​​​​

 • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขารือเสาะ​​

โทร/โทรสาร 0-7357-1485​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนอัครมาสอุทิศ 3 ซอย 3 ตำบลรือเสาะออก

​​อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร 0-7357-2539

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-7357-1485

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-7357-1485

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-7357-1485​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส ส่วนแยกบาเจาะ​

โทร. 0-7359-9041​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ ​จังหวัดนราธิวาส

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบาเจาะ

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร 0-7359-9041

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-7359-9041

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-7359-9041

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-7359-9041


******************************************

25. จังหวัดน่าน

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน (55000)

โทร. 0-5471-0157 โทรสาร 0-5477-1607

เบอร์ มท. (822)21154

E- mail: nan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​ 73/5 ถนนมหาพรหม อำเภอเมือง

​จังหวัดน่าน เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอแม่จริม ​อำเภอสันติสุข​

​​อำเภอบ้านหลวง และกิ่งอำเภอภูเพียง

​เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

โทร. 0-5471-0157

หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน -

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5471-0157

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5471-0560

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5471-0157

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5471-0157

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาท่าวังผา​​​​​​​​ (5514​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-5479-9134 โทรสาร 0-5479-9134​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนน่าน-ทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอท่าวังผา และอำเภอสองแคว

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5479-9134

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

โทร. 0-5479-9134

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

โทร. 0-5479-9134

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร. 0-5479-9134​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย​​​​​​​​​​ (5515​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-5471-8213 โทรสาร 0-5471-8213

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสายนาราบ-สันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5471-8213

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5471-8213

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5471-8213

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5471-8213​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว (551​​​​​​​​​2​0)​

โทร. 0-5479-1005 โทรสาร 0-5479-1005​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​ หมู่ที่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปัว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง

​​​อำเภอบ่อเกลือ ​และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5479-1005​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5479-1005

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5479-1005

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5479-1005​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา​​​​​​​​​​​​ (5511​​​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-5478-1679 โทรสาร 0-5478-1679​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลกลางเวียง

อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเวียงสา

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5478-1679

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5478-1679

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5478-1679

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5478-1679​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง (55160)

โทร. 0-5479-7159 โทรสาร 0-5479-7159

E- mail: nan-chianglang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 138/4 หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง

อำเภอเชียงกลาง ​จังหวัดน่าน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

​เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5479-7159

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5479-7159

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5479-7159

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5479-7159

****************************************************

26. จังหวัดบึงกาฬ

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (38000)

โทร. 0-4249-2738, 0-4249-1616 โทรสาร 0-4249-2738

E-mail : buengkan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 340 ถนนศาลเจ้าแม่สองนาง ตำบลบึงกาฬอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอศรีวิไล

​อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4249-1277

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4249-1277 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4249-1616

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4249-1277 ต่อ 14

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4249-1277 ต่อ 13

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สาขาเซกา​​​​​​​​​​ (3815​​​​​​​​​​0)​

โทรศัพท์. 0-4248-9200​​​​​​​ โทรสาร. 0-4248-9200​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนไตรมิตร อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ และอำเภอบึงโขงหลง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4248-9200

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4248-9200

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4248-9200

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4248-9200


**************************************************

27. จังหวัดบุรีรัมย์

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (31000)​​

โทร. 0-4461-1737, 0-4461-3593-4, 0-4461-4052

โทรสาร 0-4461-1737

เบอร์ มท. (822)37154 / E-mail: buriram@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนจิระ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอห้วยราช  และอำเภอบ้านด่าน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4461-1737

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4461-1737 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4461-1737 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4461-1737 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4461-1737 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4461-1737 ต่อ 15


 • สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขานางรอง​​​​​​​​​​​​ (3111​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-4463-1269 โทรสาร 0-4463-1269​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอนางรอง ​อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอหนองกี่

และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4463-1269​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4463-1269

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4463-1003

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4463-1269​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขากระสั​​ง​​​​​​​​​​​​ (31116​​​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-4469-1038 โทรสาร 0-4469-1038​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่ )​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 508 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลกระสัง

​อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอกระสัง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4469-1038

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4469-1038

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4469-1038

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4469-1038​​​​​

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขาประโคนชัย​​​​​​​​​​​​ (311​​​​​​​​​40)​

โทร. 0-4467-1436 โทรสาร 0-4467-1436​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 233 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธิรัตน์ ตำบลประโคนชัย

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอประโคนชัย อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอบ้านกรวด

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. (044) 671435

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. (044) 670147

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. (044) 670146

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. (044) 671436

 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขาพุทไธสง ​​​​​​​​​​​​ (3112​​​​​​​​​​0)​

โทร . 0-4468-9043 โทรสาร 0-4468-9043​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 194 หมู่ 5 ถ.อรุณประเสริฐ ต.พุทไธสง

อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร . 0-4468-9043

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร . 0-4468-9043

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร . 0-4468-9043

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร . 0-4468-9043​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขาลำปลายมาศ​​​​​​​​​​​​ (31130)​

โทร.0-4466-1050 โทรสาร 0-4466-1050​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเทียมดิษฐ์อุทิศ ตำบลลำปลายมาศ

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอหนองหงส์

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. (044) 661050

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. (044) 661050

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. (044) 661050

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. (044) 661050​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขาสตึก​​​​​​​​​​​​ (3115​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-4468-1093 โทรสาร 0-4468-1093​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ เลขที่ 409 หมู่ที่ 13 ถนนสตึกสำราญ

ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสตึก และอำเภอแคนดง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4468-1093

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4468-1093

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4468-1917

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4468-1093​

 

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก ส่วนแยกคูเมือง

โทร. 0-4469-9381  โทรสาร 0-4469-9381

สถานที่ตั้ง (ค้นหาตำแหน่ง) ถนนประชาพัฒนา 6 ตำบลคูเมือง

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอคูเมือง


*******************************************

สำนักงานที่ดินจังหวัด ปทุมธานี ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา

28. จังหวัดปทุมธานี

 • สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (12000)
  เบอร์ มท.(822)12597 / E-mail: pathumthani@dol.go.th

สถานที่ตั้ง ​(ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136

​​หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร.​ 0-2978-1134

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136

  • โทร. 0-2577-1358 - 9 โทรสาร 0-2904-1352​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนรังสิต -นครนายก ตำบลรังสิต

  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ​​

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2577-1358-9

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2577-1358-9

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2904-1358-9

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2904-1358-9

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง​​​​​​​​​​​​ (12120)​

  โทร. 0-2909-9001-3 โทรสาร 0-2909-9800​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนไอยรา 1 ตำบลคลองสอง

  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอคลองหลวง​​

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2909-9829

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2909-9001-3

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2909-9001-3

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2909-9001-3​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โทร. 0-2532-7096-7 โทรสาร 0-2532-7098​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 69 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา
  ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ​จังหวัดปทุมธานี

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลำลูกกา

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2532-7097

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2532-7096

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2532-7095

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2532-7096-7​​​​

  โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136 โทรสาร 0-2581-6398

  สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี​​​​​​​​​​​​ (12110)​

  สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา​​​​​​​​​​​​ (12150)​


  ******************************************************

  29. จังหวัดปัตตานี

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี (94000)

  โทร. 0-7333-6134 โทรสาร 0-7333-3013

  เบอร์ มท. (822)74754 / E-mail: pattani@dol.go.th

  สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง

  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอยะหริ่ง อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง​

  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7333-6134

  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-7333-6134

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7333-3054

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7333-6135

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7333-6134

  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7333-6134

   

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาโคกโพธิ์​​​​​​​​​​​​ (94120)​

  โทร. 0-7343-1570​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเพชรเกษม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอแม่ลาน อำเภอโคกโพธิ์

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7343-1570

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7343-1570

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7343-1570

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7343-1570​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • ​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ​​​​​​​​​​​​ (94130)​

  โทร. 0-7348-5376​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 11/11-2 ถนนสายปัตตานี-นราธิวาส หมู่ 1 ตำบลควน

  ​อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7348-5376

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7348-5376

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7348-5376

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7348-5376​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

  • ​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาสายบุรี​​​​​​​​​​​​ (94110)​

  โทร. 0-7341-1507​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสุริยะ ตำบลตะลุงัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แกน อำเภอกระพ้อ

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7341-1507

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7341-1507

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7341-1507

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7341-1507​​​

  *******************************************

  30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (77000)

  โทร. 0-3261-1211 โทรสาร 0-3260-2038

  เบอร์ มท.64154,64160 / E-mail: prachuapkhirikhan@dol.go.th

  สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนประจวบคีรีขันธ์ ตำบลเกาะหลัก

  ​อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก

  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3261-1211

  กลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-3261-1211 ต่อ 16

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3261-1211 ต่อ 13

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3261-1211 ต่อ 14

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3261-1211

  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3261-1211 ต่อ 17

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน​​​​​​​​​​​​ (77110)​

  โทร. 0-3282-7771-2, 0-3265-5465 โทรสาร 0-3282-7771

  E-mail: pkn-huahin@dol.go.th

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 62/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก

  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอหัวหิน

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3282-7771

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3282-7771

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3265-5465

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3282-7772

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

  • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน​​​​​​​​​​​​ (77230)​​​

  โทร. 0-3269-7430 โทรสาร 0-3269-7430​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 111 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนทอง

  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3269-7430

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3269-7430

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3269-7431

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3269-7430​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

  • ​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ส่วนแยกปราณบุรี​​​​​​​​​​​​ ​

  โทร. 0-3262-3260​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเพชรเกษม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปราณบุรี กิ่งอำเภอสามร้อยยอด

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3262-3260

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3262-3260

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3262-3262​​​

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3262-3260​​​​​​

  *******************************************

  31. จังหวัดปราจีนบุรี

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (25230)

  โทร. 0-3745-4101, 0-3745-4103, 0-3745-4347 โทรสาร 0-3745-4102

  เบอร์ มท. (822 )31780,31782 / E-mail: prachinburi@dol.go.th

  สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) หมู่ที่ 11 ตำบลไม้เค็ด

  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ 
  อำเภอศรีมโหสถ  ​อำเภอบ้านสร้าง

  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3745-4101 ต่อ 17

  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-3745-4101 ต่อ 12

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3745-4101 ต่อ 13, ​​0-3745-4103, 0-3745-4347

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3745-4101 ต่อ 14, 0-3745-4459

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3745-4101 ต่อ 11

  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3745-4101 ต่อ 15

   

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีน สาขากบินทร์บุรี​​​​​​​​​​​​ (25110)​

  โทร. 0-3728-0531, 0-3728-0532 โทรสาร 0-3728-0532

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเทศบาล 2 ตำบลกบินทร์บุรี

  ​อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3728-0531

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3728-0533

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3728-0536

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3728-0531

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
  *******************************************

  32. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13000)

  โทร. 0-3525-1016, 0-3525-2684 - 5 โทรสาร 0-3525-2123

  เบอร์ มท. (822)10612 / E-mail: ayutthaya@dol.go.th

  สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย

  ​อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร

  อำเภอบางประหัน ​อำเภอบางบาล​และอำเภอนครหลวง

  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3525-2684

  กลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-3525-1016

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3525-2684

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3525-2685

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3525-2684

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา (13110)

  โทร. 0-3520-0239 0-3520-0245 โทรสาร 0-3520-1174

  E-mail: aya-sena@dol.go.th

  สถานที่ตั้ง(แผนที่)​ ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนศรีเสนา ตำบลสามกอ อำเภอเสนา

  ​​​จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเสนา อำเภอบางซ้าย อำเภอลาดบัวหลวง

  และอำเภอผักไห่​​​​​​

  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3520-0239 0-3520-0245​​​​

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3520-1016​

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3520-0239 0-3520-0245​​​

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3520-0239 0-3520-0245 ​

    ​

  • ​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ​​​ (131​30) ​​

  โทร. 0-3534-1824 โทรสาร 0-3534-1824​​​​​

  สถานที่ตั้ง(แผนที่)​ ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนบ้านตำหนัก-ท่าเจ้าสนุก ตำบลท่าเจ้าสนุก

  ​​​อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าเรือ อำเภอบ้านแพรก อำเภอภาชี

  ​​​และอำเภอมหาราช​

  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3534-1824

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3534-1824

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3534-1824

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3534-1824​​​​

  **************************************************

  33. จังหวัดพะเยา

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา (56000)

  โทร. 0-5443-1417, 0-5443-1130 โทรสาร 0-5443-1417

  เบอร์ มท.(822) 26754, 26815 / E-mail: phayao@dol.go.th

  สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน

  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูกามยาว

  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5443-1417, 0-5443-1130

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5443-1417

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5443-1130

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5443-1417

  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5443-1130

  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ โทร. 0-5443-1417

   

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาจุน​​​​​​​​​​​​ (56150)​

  โทร. 0-5445-9237, 0-5445-9350 โทรสาร 0-5445-9237​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​

  บริเวณที่ว่าการอำเภอจุน ถนนจุน-ปง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอจุน

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5445-9237

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5445-9350

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5445-9237​​​

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5445-9237​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

  • ​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ​​​​​​​​​​​​ (56110)​

  โทร. 0-5445-1980, 0-5445-1449 โทรสาร. 0-5445-1980​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสิทธิประชาราษฏร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน

  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเชียงคำ และกิ่งอำเภอภูซาง

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5445-1449

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5445-1980

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5445-1980​​​

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5445-1980​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

  • ​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้​​​​​​​​​​​​ (56120)​

  โทร. 0-5449-1481, 0-5449-1293 โทรสาร 0-5449-1481, 0-5449-1293 ต่อ 16​​​​​​​

  สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ บริเวณที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้
  ถนนพะเยา- เชียงคำ 
  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอดอกคำใต้

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5449-1481, 0-5449-1293 ต่อ 17

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5449-1481, 0-5449-1293 ต่อ 12

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5449-1481, 0-5449-1293 ต่อ 13

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5449-1481, 0-5449-1293 ต่อ 14

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

  • สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​

  อยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอปง ถนนขุนยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปง

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5449-7236

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5449-7236

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5449-7236

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5449-7236​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

  • ​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ​​​​​​​​​​​​ (56130)​

  โทร. 0-5449-9236 โทรสาร 0-5449-9236​​​​​​​

  ​​สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​

  ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอแม่ใจ

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5449-9236

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5449-9236

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5449-9236​​​

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5449-9236​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

  • ​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง​​​​​​​​​​​​ ส่วนแยกเชียงม่วน (56160)​               

  โทร. 0-5449-5720 โทรสาร 0-5449-5720​​​​​​​

  ​​สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้น​ทาง)​​ บริเวณศูนย์ราชการการอำเภอเชียงม่วน

  ถนนสายปง-เชียงม่วน​ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเชียงม่วน

  เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5449-5720

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5449-5720

  หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5449-5720

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5449-5720 

  ****************************************************  

  สำนักงานที่ดินจังหวัด พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่

   34.จังหวัดพังงา

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (82000)

   โทร. 0-7648-1471 โทรสาร 0-7648-1472

   เบอร์ มท.(822) 67354 / E-mail: phangnga@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 622 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอทับปุด และอำเภอเกาะยาว

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7648-1471

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7648-1471

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7648-1471

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7648-1471

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7648-1471

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า​​​​​​​​​​​​ (82110)​

   โทร. 0-7642-2477 โทรสาร 0-7642-1011

   E-mail:​ pna-takuapa@dol.go.th​​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​

   อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง และอำเภอคุระบุรี​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา)

   โทร. 0-7642-2477​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

   โทร. 0-7642-2477

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด

   โทร. 0-7642-2477

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   โทร. 0-7642-2477​​​​​​​

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง​​​​​​​​​​​​ (82120)​

   โทร. 0-7657-1217 โทรสาร 0-7657-1633

   E-mail: pna-thaimueng@dol.go.th​​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนชายทะเล ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอท้ายเหมือง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7657-1217​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7657-1217

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7657-1217

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7657-1217​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกตะกั่วทุ่ง​​​​​​​​​​​​ (82130)​

   โทร. 0-7649-6535 โทรสาร 0-7649-6296

   E-mail: ​pna-takuathung@dol.go.th​​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเพชรเกษม ตำบลสระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตะกั่วทุ่ง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7649-6535​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7649-6535

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7649-6535

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7649-6535​​​​​​​​

   **********************************************

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​35.จังหวัดพัทลุง

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง (93000)

   โทร. 0-7461-3169, 0-7461-2354 โทรสาร 0-7467-1562
   เบอร์ มท.(822) 71754, 71764 / E-mail: phatthalung@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 278 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาวรรค์
   อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน และกิ่งอำเภอศรีนคริทร์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7461-3169

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7461-3169

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7461-3169

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7461-3169

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7461-3169

   หัวหน้ากลุ่มงานที่ดิน โทร. 0-7461-3169

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน​​​​​​​​​​​​ (93150)​

   โทร. 0-7468-2546, 0-7468-1524 โทรสาร 0-7468-2546​​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ หมู่ที่ 6 ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย ตำบลมะกอกเหนือ

   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7468-2546​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7468-2546

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7468-1524​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7468-2546

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาปากพะยูน​​​​​​​​​​​​ (93120)​

   โทร. 0-7469-9053 โทรสาร 0-7469-9053​​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนปากพะยูน-หารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7469-9053

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7469-9053

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7469-9053

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7469-9053​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาตะโหมด​​​​​​​​​​​​​

   โทร. 0-7469-5586 โทรสาร 0-7469-5586​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเพชรเกษม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอบางแก้ว​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7469-5586

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7469-5586

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7469-5586

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7469-5586​

   **************************************************

   36.จังหวัดพิจิตร

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร (66000)

   โทร. 0-5661-1385, 0-5661-1855, 0-5661-3190 โทรสาร. 0-5661-1385

   เบอร์ มท. (822)16754 / E-mail: phichit@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอวังทรายพูน และกิ่งอำเภอสากเหล็ก

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5661-1385 ต่อ 102

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5661-1385 ต่อ 104

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5661-3190, 0-5661-1385 ต่อ 105

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5661-1385 ต่อ 101

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5661-1385 ต่อ 103

   ​กลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-5661-1056, 0-5661-1385 ต่อ 103

   การเงิน โทร. 0-5661-1855, 0-5661-1385 ต่อ 106

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน​​​​​​​​​​​​ (66110)​

   โทร. 0-5662-1939, 0-5662-1824 โทรสาร 0-5662-1939​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน

   อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตะพานหิน และอำเภอทับคล้อ​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5662-1939 ต่อ 108

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5662-1939 ต่อ 102,103

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5662-1824​​​, 0-5662-1939 ต่อ 104,107

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5662-3029, 0-5662-1939 ต่อ 105

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล​​​​​​​​​​​​ (66130)​

   โทร. 0-5668-1211 โทรสาร 0-5668-1211​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​​ ​(แผนที่​)​​​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนบางมูลนาก - โพทะเล

   ​อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโพทะเล และกิ่งอำเภอบึงนาราง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5668-1211

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5668-1211

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5668-1211​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5668-1211​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก​​​​​​​​​​​​ (66120)​

   โทร. 0-5663-1701 โทรสาร 0-5663-1701​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ (แผนที่​)​​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก

   อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางมูลนาก และอำเภอดงเจริญ​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5663-1701

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5663-1701

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5663-3004

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5663-1701​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง ​​​​​​​​​​​​ (66190)​​

   โทร. 0-5668-9075 โทรสาร 0-5668-9075​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ (แผนที่​)​​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 159,159/1-2 ถนนโพธิ์ประทับช้าง - วังจิก

   ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5668-9075 ต่อ 15

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5668-9075 ต่อ 12

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5668-9075​​​ ต่อ 13

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5668-9075​ ต่อ 11

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม​​​​​​​​​​​​ (66140)​

   โทร. 0-5669-1251 โทรสาร 0-5669-1251​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพิจิตร - กำแพงเพชร ตำบลสามง่าม

   อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5669-1251

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5669-1251 ต่อ 14

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5669-1251​​​ ต่อ 15

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5669-1251​​ ต่อ 11

   ****************************************************

   37.จังหวัดพิษณุโลก

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (65000)

   โทร. 0-5532-2740 โทรสาร 0-5532-2741

   E-mail: phisanulok@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง) 125 หมู่ 4 ถนนพิษณุโลก - แควน้อย

   ตำบลหัวรอ ​อำเภอเมืองพิษณุโลก ​จังหวัดพิษณุโลก

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองพิษณุโลก

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5532-2740 (ภายใน 109)

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-5532-2723, 0-5532-2740 (ภายใน 106)

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5532-2740 (ภายใน 112)

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5528-0561, 0-5532-2740 (ภายใน 114)

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5532-2740 (ภายใน 104)

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5532-2740 (ภายใน 115)

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ​​​​​​​​​​​​ (65140)​

   โทร. 0-5536-5461​​​​​​​​​ โทรสาร 0-5536-5461 ต่อ 16

   E-mail: plk-bangrakam@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพิษณุโลก - ปลักแรด

   อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางระกำ​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5536-5461

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5536-5461

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5536-5461

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5536-5461

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม​​​​​​​​​​​​ (65150)​

   โทร. 0-5536-9062 โทรสาร 0-5536-9062​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพรหมวิถี อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพรหมพิราม

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5536-9062

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5536-9062

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5536-9062

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5536-9062​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย​​​​​​​​​​​​ (65120)​

   โทร. 0-5538-9058​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนนครไทย - ชาติตระการ ตำบลนครไทย

   อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ​​​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5538-9058

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5538-9058

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5538-9058

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5538-9058​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง​​​​​​​​​​​​ (65130)​

   โทร. 0-5531-1118​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5531-1118

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5531-1118

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5531-1118​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5531-1118​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์​​​​​​​​​​​​ (65160)​

   โทร. 0-5536-1095​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 789 หมู่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอวัดโบสถ์

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5536-1095

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5536-1095

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5536-1095​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5536-1095​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางกระทุ่ม​​​​​​​​​​​​ (65110)​

   โทร. 0-5539-1067​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางกระทุ่ม​​​​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5539-1067

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5539-1067

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5539-1067​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5539-1067


   ***************************************************​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   38.จังหวัดเพชรบุรี

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (76000)

   โทร. 0-3242-5147, 0-3242-7947 โทรสาร 0-3242-5147

   เบอร์ มท.(822) 63554 / E-mail: phetchaburi@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง

   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3242-5147

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3242-5147

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3242-7947

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3242-5147

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3242-7947

   หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-3242-5147


   • สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ (76120)​

   โทร. 0-3245-1058, 0-3245-1074 โทรสาร 0-3245-1058​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ

   อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอชะอำ

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3245-1058

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3245-1058

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3245-1074​​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3245-1058

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง​​​​​​​​​​​​ (76130)​​

   โทร / โทรสาร. 0-3278-4444​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนชลประทาน สาย 2 บ้านกระจับ

   ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอท่ายาง และอำเภอแก่งกระจาน​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร.0-3278-4444

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-3278-4444

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-3278-4444​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-3278-4444​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาเขาย้อย (76140)​​

   โทร . 0-3244-7115​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 240 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเค็ม ​

   อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเขาย้อย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร . 0-3244-7115​​​​​​​​​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร . 0-3244-7115​​​​​​​​​

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร . 0-3244-7115​​​​​​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร . 0-3244-7115​​​​​​​​​​​​​​​


   **************************************************


   39.จังหวัดเพชรบูรณ์

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (67000)

   โทร. 0-5671-1023, 0-5672-1389, 0-5672-0678,0-5671-2246

   โทรสาร 0-5671-1885 เบอร์ มท. (822)17354

   E - mail: phetchabun@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง​(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสระบุรี - หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5671-1023

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5672-1389

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5672-0678

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5671-1023


   • สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก​​​​​​​​​​​​ (67110)​​

   โทร. 0-5691-2226 โทรสาร 0-5691-2228

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 199 หมู่ที่ 3 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก

   ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอหล่มสัก

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5691-2226

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5691-2226

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5691-2226

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5691-2226

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ (67270)

   โทร. 0-5672-8287 โทรสาร 0-5672-8287

   E - mail: pbn-khaokho@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​ ถนนแคมป์สน-สะเดาะพง ตำบลเขาค้อ

   อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขาค้อ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5672-8287

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5672-8287

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5672-8287

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5672-8287


   • สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี (67130)​​

   โทร. 0-5679-1657-8 โทรสาร 0-5679-2180​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​(​ค้นหาเส้นทาง)​​ 899 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2275

   ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ​​​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5679-1657-8​ กด 0

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5679-1657-8​ กด 1

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5679-1657-8​ กด 2​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5679-1657-8​ กด 0

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน(67150)​​

   โทร. 0-5676-1240, 0-5676-1556 โทรสาร 0-5676-1558​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ อยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอชนแดน

   ​​อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5676-1558​​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5676-1240

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5676-1557​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5676-1240​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่(67140)​​

   โทร. 0-5678-1772 ,0-5678-2012 โทรสาร 0-5678-2012​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ อยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอหนองไผ่

   อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอหนองไผ่ และอำเภอบึงสามพัน​​​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5678-1772

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5678-1772

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5678-1772

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5678-1772​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า(67120)​​

   โทร. 0-5670-9037​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ อยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า

   อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอน้ำหนาว

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5670-9037

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5670-9037

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5670-9037​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5670-9037​​​​​​


   *************************************************** 


   40.จังหวัดแพร่

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ (54000)

   โทร./โทรสาร 0-5451-1551 เบอร์ มท. (822)21754, 21783

   E- mail: ​phrae@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง​(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 2 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง

   อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5451-1551

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5451-1604

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5451-1551

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5451-1551

   หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-5451-1551

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5451-1590

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง (54140)​​

   โทร. 0-5459-7370 โทรสาร 0-5459-7156​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนยันตรโกศล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5459-7370

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5459-7370

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5459-7370​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง (54150)​​

   โทร. 0-5458-1653 โทรสาร 0-5458-1653​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลอง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5458-1653

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5458-1653

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5458-1653​​​​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5458-1653

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น(54160)​​

   โทร. 0-5458-9121 โทรสาร 0-5458-9121​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเทศบาล 1 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอวังชิ้น

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5458-9121

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5458-9121

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5458-9121​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5458-9121​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น(54130)​​

   โทร. 0-5454-1200 โทรสาร 0-5454-3100​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5454-1200

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5454-1200

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5454-1200​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5454-1200​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง(54120)​​​​

   โทร. 0-5459-1708 โทรสาร 0-5459-1708​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบ้านกลาง

   อำเภอสอง จังหวัดแพร่

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสอง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5459-1708

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5459-1708

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5459-1708​​​​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5459-1708​​​​​​​


   ************************************************


   สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ดระนอง

   41.จังหวัดภูเก็ต

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (83000)

   0-7621-2103, 0-7621-3646, 0-7621-7051

   โทรสาร 0-7621-2953 เบอร์ มท. (822)67954

   E- mail: ​phuket@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง ​(ค้นหาเส้นทาง) 36 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอกระทู้

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7621-2103 ต่อ 13

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-7621-2103 ต่อ 23

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7621-2103 ต่อ 24

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7621-2103 ต่อ 20

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7621-2103 ต่อ 12


   • สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง

   0-7631-1617, 0-7627-4315

   โทรสาร 0-7631-1617 ต่อ 16

   E- mail: pkt- phuket@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอถลาง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7631-1617 ต่อ 12

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7631-1617 ต่อ 15

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7631-1617 ต่อ 17

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7631-1617 ต่อ 19


   ***************************************************

   42.จังหวัดมหาสารคาม

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (44000)

   โทร. 0-4377-7580-1, 0-4377-7510

   โทรสาร 0-4377-7528 เบอร์ มท.(822)41754

   E-mail: mahasarakham@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง

   อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองมหาสารคาม และอำเภอแกดำ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4377-7580

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4377-7510

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4377-7581

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4377-7528

   หัวหน้ากลุ่มวิชาการ โทร. 0-4377-7229

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4377-7580 ต่อ 15

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย (44140)​​

   โทร./โทรสาร 0-4376-1373​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ อยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย ถนนศรีโกสุม

   อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโกสุมพิสัย

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4376-1373

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4376-1373

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4376-1373

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4376-1373​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน(44160)​​

   โทร. 0-4378-1379 โทรสาร 0-4378-1379​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนขอนแก่น ยางตลาด อำเภอเชียงยืน

   ​จังหวัดมหาสารคาม​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเชียงยืน และกิ่งอำเภอชื่นชม

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4378-1379

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4378-1379

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4378-1379

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4378-1379​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ (44130)​​

   โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4377-1492​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งสนิท อำเภอบรบือ

   จังหวัดมหาสารคาม

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบรบือ และ อำเภอกุดรัง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4377-1492

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4377-1492

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4377-1492

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4377-1492​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย(44110)​​

   โทร. 0-4379-1447 โทรสาร 0-4379-1447​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสุวรรณวงศ์ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4379-1447

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4379-1447

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4379-1447

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4379-1447​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปีปทุม(44120)​​

   โทร. 0-4379-9203 โทรสาร 0-4379-9203​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ถนนกฤษมานิต ตำบลหนองแสง

   อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาดูน

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4379-9203

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4379-9203

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4379-9203

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4379-9203​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก(44170)​​

   โทร. 0-4377-9194 โทรสาร 0-4377-9194​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอนาเชือก

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร.0-4377-9194

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4377-9194

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4377-9194

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4377-9194​​​​​​​​


   *****************************************************

   43.จังหวัดมุกดาหาร

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (49000)

   โทร. 0-4261-1542 โทรสาร 0-4261-1106 เบอร์ มท. (822)49154

   E - mail: mukdahan@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล

   อำเภอนิคมคำสร้อย และอำเภอดงหลวง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4261-1542

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4261-1542 ต่อ 103

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4261-1542 ต่อ 104

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4261-1542

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4261-1542 ต่อ 105 โทรสาร 0-4262-0606

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4261-1542 ต่อ 106


   • สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคำชะอี (49110)

   โทร. 0-4269-1214 โทรสาร 0-4269-1214

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสุขาภิบาล 16 ตำบลน้ำเที่ยง

   อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4269-1214

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4269-1214

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4269-1214

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4269-1214


   ***************************************************


   44.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (58000)

   0-5361-2138 โทรสาร 0-5361-2138

   เบอร์ มท. (822)27354 / E-mail: maehongson@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ

   ​อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม

   ​และอำเภอปางมะผ้า

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5361-2138

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5361-2138

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5361-2138

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5361-2138

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-5361-2138

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5361-2138


   • สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง (58110)​​

   โทร. 0-5368-1369 โทรสาร 0-5368-1369​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 21 ถนนแม่สะเรียง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง

   ​จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5368-1369​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5368-1369

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5368-1369

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5368-1369​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย(58130)​​

   โทร. 0-5369-9225 โทรสาร 0-5369-9225​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ หมู่ที่ 8 ถนนแสงทองอร่าม 2 ตำบลเวียงใต้

   อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปาย

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5369-9225​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5369-9225

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5369-9225

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -​​​​​​​​​


   *****************************************************

   45.จังหวัดยโสธร

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร (35000)

   โทร. 0-4571-1524 โทรสาร 0-4571-1524 ต่อ 100

   เบอร์ มท. (822)43554 / E- mail: yasothon@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอป่าติ้ว และอำเภอทรายมูล

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4571-1524

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4571-1524

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4571-2282

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ​ โทร. 0-4571-1524

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4571-1524

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4571-1524

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย (35130)

   โทร. 0-4579-9119 โทรสาร 0-4579-9119 ต่อ 18

   E- mail: yst-mahachanachai@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายราษีไศล-คำเขื่อนแก้ว ตำบลฟ้าหยาด

   อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4579-9119

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4579-9119

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4579-9119

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4579-9119

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว (35110)​​

   โทร. 0-4579-1251,0-4579-1163​​​​​​​​​ โทรสาร 0-4579-1251

   E- mail: yst-khamkhueankaeo@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนแจ้งสนิท อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4579-1251

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4579-1251

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4579-1163​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4579-1251​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา(35120)​​

   โทร. 0-4578-1282 โทรสาร 0-4578-1282​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนชยางกูร ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม และอำเภอไทยเจริญ

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4578-1282

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4578-1282

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4578-1282

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4578-1282​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม (35140)

   โทร.0-4578-9089  โทรสาร 0-4578-9089          

   สถานที่ตั้ง ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ (ค้นหาเส้นทาง) อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร.  0-4578-9089

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-4578-9089

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-4578-9089

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ​ โทร.  0-4578-9089

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร.  0-4571-1524

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร.  0-4578-9089


   *************************************************


   46.จังหวัดยะลา

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา (95000)

   โทร. 0-7321-2819, 0-7321-2626, 0-7321-3730 โทรสาร 0-7321-2819

   เบอร์ มท. (822)75354 / E-mail: yala@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนวงเวียน 1 ตำบลสะเตง

   อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอกรงปินัง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7321-2819

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7321-2819

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7321-3730

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7321-2819

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-7321-2819

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7321-3730

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง (95110)​​

   โทร. 0-7323-2018 โทรสาร 0-7323-0777​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพัฒนา 1 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเบตง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7323-2018

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7323-2018

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7323-2018

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7323-2018​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา(95120)​​

   โทร. 0-7329-1272โทรสาร 0-7329-1272​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7329-1272

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7329-1272

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7329-1272

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7329-1272​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา(95130)​​

   โทร. 0-7328-9546​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบันนังสตา และอำเภอธารโต

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7328-9546

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7328-9546

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7328-9546

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7328-9546​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ส่วนแยกรามัน (95140)​​

   โทร. 0-7329-5095 โทรสาร 0-7329-5095​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพจำรูญวิถี อำเภรามัน จังหวัดยะลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอรามัน

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7329-5095

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7329-5095

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7329-5095

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7329-5095​


   ****************************************************

   47.จังหวัดร้อยเอ็ด

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (45000)

   โทร.0-4351-8090, 0-4351-8091 โทรสาร 0-4351-8092, 0-4351-8093

   เบอร์ มท. (822)42354 / E-mail: roiet@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 599 หมู่ 16 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง

   อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอจังหาร อำเภอศรีสมเด็จ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4351-8090, 0-4351-8091

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4351-8090, 0-4351-8091

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4351-8090, 0-4351-8091

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4351-8090, 0-4351-8091

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4351-8090, 0-4351-8091

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4351-8090, 0-4351-8091


   • สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย (45150)​​

   โทร. 0-4358-9253​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนปัทมานนท์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเกษตรวิสัย

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4358-9253​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4358-9253

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4358-9253

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4358-9253​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน(45180)​​

   โทร. 0-4356-1078​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนปัทมานนท์ อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4356-1078

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4356-1078

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4356-1078

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4356-1078​​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร(45140)​​

   โทร. 0-4359-1232​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพินิจนนทราษฎร์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพนมไพร และกิ่งอำเภอหนองฮี​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4359-1232​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4359-1232

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4359-1232

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4359-1232​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร(45140)​​

   โทร. 0-4359-1232​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพินิจนนทราษฎร์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพนมไพร และกิ่งอำเภอหนองฮี​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4359-1232​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4359-1232

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4359-1232

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4359-1232​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง(45110)​​

   โทร. 0-4357-1139​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสายโพนทอง- กุฉินารายณ์

   อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย

   ​และอำเภอเมยวดี

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4357-1139​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4357-1139

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4357-1139

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4357-1139​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ(45120)​​

   โทร. 0-4355-1330​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนแจ้งสนิท หมู่ 1 ตำบลขวัญเมือง

   ​อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเสลภูมิ

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4355-1330​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4355-1330

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4355-1330

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4355-1330​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ(45130)​​

   โทร. 0-4358-1434​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนปัจมานนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลสระคู

   อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย และอำเภอเมืองสรวง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4358-1434

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4358-1434

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4358-1434

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4358-1434​​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ(45160)​​

   โทร. 0-4359-9123​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภออาจสามารถ

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4359-9123

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4359-9123

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4359-9123

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4359-9123​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาปทุมรัตต์(45190)​​

   โทร. 0-4358-7123​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปทุมรัตน์

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4358-7123​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4358-7123

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4358-7123

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4358-7123​​​​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี(45150)​​

   โทร. 0-4356-9066​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนแจ้งสนิท อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอธวัชบุรี กิ่งอำเภอเชียงขวัญ

   ​และกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4356-9066

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4356-9066

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4356-9066

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4356-9066​​​​​​​​​​​​​​


   *****************************************************

   48.จังหวัดระนอง

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง (85000)

   โทร. 0-7782-4065 โทรสาร 0-7782-1510

   เบอร์ มท. (822)66719 E-mail:​ ranong@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​(ค้นหาเส้นทาง) 4/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น

   อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่น และกิ่งอำเภอสุขสำราญ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7782-4065

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7782-4065

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7782-4065

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7782-4065

   หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-7782-4065


   ******************************************************


   สำนักงานที่ดินจังหวัด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย

   49.จังหวัดระยอง

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (21000)

    โทร. 0-3861-1074, 0-3861-4112, 0-3861-2648 โทรสาร 0-3861-1074

    เบอร์ มท. (822)34154, 34226 / E-mail: rayong@dol.go.th

    สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่

    อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

    เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3861-1074

    หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3861-1074

    หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3861-1074

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3861-1074

    หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3861-1074


    • สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง (21110)​​

    โทร. 0-3866-9259 โทรสาร 0-3866-9571​​​​​​​​​

    สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ หมู่บ้านพันจำ 10 หมู่ที่ 12 ถนนสุขุมวิท

    ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา

    เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3866-9259​

    หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3866-9259

    หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3866-9642​​

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3866-9259

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย (21120)​​

    โทร. 0-3864-1007 โทรสาร 0-3864-1499​​​​​​​​​

    ​​สถานที่ตั้ง ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสายบ้านบึง- บ้านค่าย ตำบลบางบุตร

    ​อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา

    เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3864-1007​

    หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3864-1007

    หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3864-1007

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3864-1007​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง (21130)​​

    โทร. 0-3860-1793 โทรสาร 0-3860-2919​​​​​​​​​

    ​​สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง

    อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบ้านฉาง

    เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3860-1793​

    หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3860-1793

    หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3860-1793

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3860-1793​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    • ​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง (21140)​​

    โทร. 0-3865-9093 โทรสาร 0-3865-9093​​​​​​​​​

    E-mail: ryg-pluakdaeng@dol.go.th

    สถานที่ตั้ง (แผนที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนรื่นรมย์ประชาราษฎร์ ตำบลปลวกแดง

    ​อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

    เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปลวกแดง

    เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3865-9093

    หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3865-9093

    หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3865-9093

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3865-9093​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**********************************************

    50.จังหวัดราชบุรี

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี (70000)

   โทร. 0-3233-7009, 0-3232-5800 โทรสาร 0-3233-8992

   เบอร์ มท. (822) 61754 / E-mail: ratchaburi@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

   เลขที่ 30 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และ อำเภอดำเนินสะดวก

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3232-5800

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3233-7009

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3231-5313

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3232-5800

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3233-7009

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-3233-7009


   • สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง (70110)​​

   โทร. 0-3221-1250, 0-3222-1216 โทรสาร 0-3221-1250​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​

   เลขที่ 133 หมู่ 3 ถนนทรงพล

   ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบ้านโป่ง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3222-1216, 0-3221-1250​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3221-1250

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3224-1865

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3221-1250, 0-3222-1216​​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ (70140)​​

   โทร. 0-3228-1326 โทรสาร 0-3228-1992

   E-mail: rbr-paktho@dol.go.th

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ เลขที่ 192 หมู่ 4 ตำบลดอนทราย

   อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปากท่อ และอำเภอวัดเพลง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3228-1326​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3228-1326

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3228-1326

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3228-1326​​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม(70120)​​

   โทร. 0-3223-1840 โทรสาร 0-3223-1837​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ เลขที่ 216 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก

   อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโพธาราม และ อำเภอบางแพ

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3223-1840

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3223-1840

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3223-1840

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3223-1840​​​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง(70150)​​

   โทร. 0-3226-1136 โทรสาร 0-3226-1516

   E-mail: rbr-chombueng@dol.go.th

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ เลขที่ 201 หมู่ 2 ถนนสายเลี่ยงเมืองราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง

   ​​​ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอจอมบึง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3226-1136​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3226-1136

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3226-1136

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3226-1136​​​​​​​​​​​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง ส่วนแยกสวนผึ้ง (70180)​​

   โทร. / โทรสาร 0-3273-1829

   E-mail: rbr-suanphueng@dol.go.th

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว หมู่ 1

   ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง ​จังหวัดราชบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3236-4446​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3236-4446

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3236-4446

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3236-4446​


   ************************************************

   51.จังหวัดราชบุรี​​​​​​

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

   สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี (15000)

   โทร. 0-3641-1040 โทรสาร 0-3641-3363

   E- mail: lopburi@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร

   อำเภอเมือง​ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง​ลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3641-1040

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3641-1040

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3642-1187

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3641-1040

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-3642-1600

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3641-1040

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล(15130)​​

   โทร. 0-3677-6536-8 โทรสาร 0-3677-6539

   E- mail:​ chaibadan_lri@dol.go.th ​ ​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​​

   เลขที่ 31 หมู่ 7 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์

   ​อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และอำเภอลำสนธิ​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3677-6536​​​​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3677-6537

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3677-6538

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3677-6536​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง (15120)​​

   โทร. 0-3677-6090 โทรสาร 0-3677-6090​​​​​​​​​

   E- mail: lri-khoksamrong@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​

   ถนนพหลโยธิน กม. 192.5 หมู่ 6 ตำบลโคกสำโรง

   อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโคกสำโรง อำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอหนองม่วง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3677-6090​​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3677-6090

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3677-6090

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3677-6090​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่(15110)​​

   โทร. 0-3647-1478, 0-3662-8033 โทรสาร 0-3647-1478​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​

   เลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบ้านหมี่

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3647-1478​​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3662-8033​

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3662-8033

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3647-1478

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ส่วนแยกพัฒนานิคม (15140)​​

   โทร. 0-3649-1415 โทรสาร 0-3649-1415​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสายตรี (ลพบุรี-วังม่วง) อำเภอพัฒนานิคม

   ​จังหวัดลพบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพัฒนานิคม

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3649-1415​​

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3649-1415

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3649-1415

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3649-1415​​

   ****************************************************

   52.จังหวัดลำปาง

   ***********************************************************

   53.จังหวัดลำพูน

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน (51000)

   โทร. 0-5351-1098 โทรสาร 0-5351-2098

   เบอร์ มท. (822)27954, 27984

   E-mail: lamphun@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5351-1098

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5351-1098 ต่อ 102

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5351-1098 ต่อ 107

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5351-1098 ต่อ 103

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-5351-1098 ต่อ 108

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5351-1098

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน (51000)

   โทร. 0-5351-1098 โทรสาร 0-5351-2098

   เบอร์ มท. (822)27954, 27984

   E-mail: lamphun@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5351-1098

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5351-1098 ต่อ 102

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5351-1098 ต่อ 107

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5351-1098 ต่อ 103

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-5351-1098 ต่อ 108

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5351-1098

    

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง(51120)​​

   โทร. 0-5352-1767 โทรสาร 0-5352-1767​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ อยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอป่าซาง

   ​​​อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน​​​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอป่าซาง และอำเภอเวียงหนองล่อง​​​

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5352-1767

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5352-1767

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5352-1767

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -​​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้(51110)​​

   โทร. 0-5397-9812 โทรสาร0-5397-9812​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพหลโยธิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5397-9812

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5397-9812

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5397-9812

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5397-9812​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้(51110)​​

   โทร. 0-5397-9812 โทรสาร0-5397-9812​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพหลโยธิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5397-9812

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5397-9812

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5397-9812

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5397-9812​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ(51180)​​

   โทร. 0-5350-1695 โทรสาร 0-5350-1695​​​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนป่าแดด-บ้านธิ ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบ้านธิ

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5350-1695

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5350-1695

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5350-1695

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5350-1695​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา (51140)​​

   โทร. 0-5397-6091, 0-5397-6130 โทรสาร 0-5397-6091​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 313 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอแม่ทา

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5397-6091

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5397-6091

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5397-6091

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5397-6091​

   ********************************************************

   54.จังหวัดเลย

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย (42000)

   โทร. 0-4281-1560 โทรสาร 0-4281-1560 ต่อ 18

   เบอร์ มท. (822)46754

   E-mail: loei@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนนกแก้ว ตำบลกุดป่อง

   อำเภอเมือง จังหวัดเลย

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอท่าลี่ อำเภอนาด้วง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4281-1560

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4281-1560 ต่อ 22

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4281-2433, 0-4281-1560 ต่อ 23

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4281-1560 ต่อ 21

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4281-1560 ต่อ 18

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4281-1560 ต่อ 20


   • สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน(42110)​​

   โทร.0-4282-1033, 0-4282-1964​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนชายโขง ตำบลเชียงคาน

   อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4282-1964

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4282-1033

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4282-1033

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4282-1033​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง(42120)​​

   โทร. 0-4284-1560 โทรสาร 0-4284-1759​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนภูมิวิถี ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสะพุง อำเภอภูหลวง และกิ่งอำเภอเอราวัณ

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4284-1759

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4284-1560

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4284-1560

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4284-1560​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง(42180)​​

   โทร. 0-4287-1087, 0-4287-1401​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนราชวิถี อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอภูกระดึง อำเภอผาขาว และกิ่งอำเภอหนองหิน

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4287-1087

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4287-1401

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4287-1401

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4287-1401​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย(42120)​​

   โทร. 0-4289-1330 โทรสาร 0-4289-1445​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4289-1330 ต่อ 15

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4289-1330 ต่อ 12

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4289-1330 ต่อ 13

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4289-1330​​​​ ต่อ 11


   **************************************************************

   55.จังหวัดศรีสะเกษ

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (33000)

   โทร. 0-4561-2600, 0-4561-5955, 0-4561-1981,

   0-4564-3470, 0-4564-3505

   เบอร์ มท. (822)38354

   E-mail: sisaket@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4561-2600

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4561-2600

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4561-1981

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4561-2600

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4561-2600

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4561-2600

   • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (33000)

   โทร. 0-4561-2600, 0-4561-5955, 0-4561-1981, 0-4564-3470, 0-4564-3505

   เบอร์ มท. (822)38354

   E-mail: sisaket@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4561-2600

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4561-2600

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4561-1981

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4561-2600

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4561-2600

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4561-2600

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์(33140)​​

   โทร. 0-4567-1242 โทรสาร 0-4567-1242​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนไกรภักดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอภูสิงห์

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4567-1242

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4567-1242

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4567-1242​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4567-1242​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ(33150)​​

   โทร. 0-4567-9204 โทรสาร 0-4567-9204​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนขุนหาญ- พยุห์ ตำบลสิ

   ​อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอขุนหาญ และอำเภอไพรบึง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4567-9204

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4567-9204

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4567-9204

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4567-9204​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ(33150)​​

   โทร. 0-4567-9204 โทรสาร 0-4567-9204​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​(ค้นหาเส้นทาง)​​

   ถนนขุนหาญ- พยุห์ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอขุนหาญ และอำเภอไพรบึง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4567-9204

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4567-9204

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4567-9204

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4567-9204​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล(33160)​​

   โทร. 0-4568-1185 โทรสาร 0-4568-1185​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนบริหาร หมู่ 1 ตำบลเมืองคง

   ​อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอราษีไศล อำเภอบึงบูรพ์ และกิ่งอำเภอศิลาลาด

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4568-1185

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4568-1185

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4568-1185​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4568-1185​​​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย(33120)​​

   โทร. 0-4569-2126 โทรสาร 0-4569-1507

   E-mail: ssk-uthumphonphisai@dol.go.th

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสุขาภิบาล ตำบลกำแพง

   ​อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ​

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน

   ​กิ่งอำเภอเมืองจันทร์ และกิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4569-2126

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4569-2126

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4569-2126​

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4569-2126​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์(33130)​​

   โทร. 0-4565-1193, 0-4565-1346 โทรสาร 0-4565-1193​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​(ค้นหาเส้นทาง) ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์

   ​จังหวัดศรีสะเกษ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4565-1346

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4565-1193

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4565-1193

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4565-1193​

   *************************************************************


   สำนักงานที่ดินจังหวัด 

   56.จังหวัดสกลนคร

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร (47000)

   โทร. 0-4271-1158, 0-4271-1973 โทรสาร 0-4271-1158

   เบอร์ มท. (822) 48554

   E-mail: sakonnakhon@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

   ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม

   อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอเต่างอย

   อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอโพนนาแก้ว

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4271-1158

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4271-1158

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4271-1973

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4271-1158

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4271-1158

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4271-1158

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาพังโคน(47160)​​

   โทร. 0-4277-1155 โทรสาร 0-4277-1155​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอพังโคน

   ติดทางหลวงแผ่นดินสายสกลนคร-อุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพังโคน

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4271-1155

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4271-1155

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4271-1155

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4271-1155​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส(47120)​​

   โทร. 0-4279-1486 โทรสาร 0-4279-1486​​​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอวานรนิวาส อำเภอบ้านม่วง และอำเภอคำตากล้า

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4279-1486

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4279-1486

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4279-1486

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4279-1486​​

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย(47170)​​

   โทร. 0-4279-9244 โทรสาร 0-4279-9244​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการอำเภออากาศอำนวย

   ถนนไทยพาณิชย์​ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภออากาศอำนวย

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4279-9244

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4279-9244

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4279-9244

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4279-9244​​

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน(47110)​​

   โทร. / โทรสาร 0-4272-2224​​​​​​​​​​​

   E-mail: snk-sawangdandin@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​

   ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน ถนนสามัคคี ตำบลสว่างแดนดิน

   อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว และอำเภอเจริญศิลป์

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4272-2224

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4272-2224

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4272-1051

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4272-2224

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาพรรณานิคม(47130)​​​​

   โทร. 0-4277-9187 โทรสาร 0-4277-9187​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอพรรณานิคม

   ถนนนิตโย จังหวัดสกลนคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพรรณานิคม

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4277-9187

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4277-9187

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4277-9187

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4277-9187​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ(47150)​​​​

   โทร. 0-4278-1248 โทรสาร 0-4278-1248​​​​​​​​​

   สถานที่ตั้ง ​​​​(แผนที่​)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​

   ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอนิคมน้ำอูน

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4278-1248

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4278-1248

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4278-1248

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4278-1248​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

   • ​สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส

   ส่วนแยกบ้านม่วง(47140)​​

   โทร. 0-4279-4206 โทรสาร 0-4279-4206​​​​​​​​​

   ​​สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบ้านม่วง

   ​อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบ้านม่วง

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4279-4206

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4279-4206

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4279-4206

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4279-4206​​

   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   • ​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ส่วนแยกกุสุมาลย์  (47210)

   ส่วนแยกบ้านม่วงโทร. 0-4276-9126 โทรสาร 0-4276-9126

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอกุสุมาลย์

   อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกุสุมาลย์

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4276-9126

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4276-9126

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4276-9126

   ***************************************************

   57.จังหัดสงขลา

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา (90000)

   0-7431-1220, 0-7431-2750 โทรสาร 0-7432-4285

   เบอร์ มท.(822) 73454

   E-mail: songkhla@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง

   อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7431-1220 ต่อ 12

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7431-1220

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7431-2750

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7431-1220 ต่อ 16

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-7431-1220 ต่อ 19

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7431-1220 ต่อ 23

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ (90110)

   โทร. 0-7425-0366-67  โทรสาร 0-7425-0370

   E-mail: ska-hatyai@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

   ถนนทุ่งควนจีน หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหาดใหญ่

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7425-0366

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7425-0366 ต่อ 202

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7425-0366 ต่อ 308

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7425-0366 ต่อ 209

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา (90120)

   โทร. 0-7429-8082 โทรสาร 0-7429-8127

   E-mail: ska-sadao@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 1 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสะเดา

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7429-8082

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7429-8082

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7429-8082

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7429-8082

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาจะนะ (90130)

   โทร. /โทรสาร 0-7420-7096

   E-mail: ska-chana@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

   ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจะนะ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7420-7096

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7420-7098

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7420-7097

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7420-7096

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ (90180)

   0-7438-9188, 0-7438-8811-12 โทรสาร 0-7438-8812

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนยนตรการกำธรอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7438-8811

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7438-8812

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7438-9188

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7438-8812

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ส่วนแยกคอหงส์(90110)

   โทร. 0-7423-0020 โทรสาร 0-7423-0022

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสินเบญจพลพัฒนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหาดใหญ่ (คอหงส์ นอกเขต ต.บ้านพรุ ต.พะตง) อำเภอนาหม่อม

   เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-7423-0021

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7423-0021

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7423-0021

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7423-0020

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ส่วนแยกควนลัง(90114)

   โทร. 0-7425-8131,0-7425-2019 โทรสาร 0-7425-8128

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสันติราษฎร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหาดใหญ่ (ตำบลควนลัง เฉพาะนอกเขตเทศบาล ต.ทุ่งตำเสา)

   อำเภอคลองหอยโข่ง

   เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-7425-8131

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7425-2019 ต่อ 11

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7425-2019 ต่อ 15

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7425-2019 ต่อ 12

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา (90150)

   โทร / โทรสาร. 0-7437-6446

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนประธานสุขา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7437-6446

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-7437-6446

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7437-6446

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-7437-6446

    

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสทิงพระ (90190)

   โทร / โทรสาร. 0-7439-7060

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเขาแดง-ระโนด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7439-7060

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7439-7060

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7439-7060

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-7439-7060

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาระโนด (90140)

   โทร. 0-7439-1034, 0-7439-2331 โทรสาร. 0-7439-2331

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนระโนด-เกาะใหญ่ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอระโนด

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7439-2331

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7439-2331

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7439-1331

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7439-2331

    

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร (90280)

   โทร 0-7433-1581 โทรสาร 0-7433-1406

   E-mail: ska-singhanakhon@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสงขลา-ระโนด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสิงหนคร

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7433-1581

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7433-1581

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7433-1581

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร .0-7433-1581

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขานาทวี

   โทร/ โทรสาร. 0-7437-1445

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเพชรเกษม หมู่ 2 ตำบลคลองทราย

   อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอนาทวี

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-7437-3441

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7437-1445

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7437-3442

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร .0-7437-1445

   **************************************************************

   58. จังหวัดสตูล

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล (91000)

   โทร. 0-7471-1062 โทรสาร 0-7472-3143 เบอร์ มท. (822)74154

   E-mail: satun@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) อาคารศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1

   ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง และกิ่งอำเภอมะนัง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7471-1062 ต่อ 11

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7471-1062 ต่อ 14

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-74 71-1824 ต่อ 15

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7471-1062 ต่อ 16

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7471-1062 ต่อ 14

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู(91110)

   โทรศัพท์. 0-7470-1602 โทรสาร. 0-7470-1603

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอท่าแพ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา) โทร. 0-7478-1602

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7478-1602

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7478-1602

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7478-1602

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7478-1602

   *****************************************************

   59.จังหวัดสมุทรปราการ

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (10270)

   โทร. 0-2395-0077, 0-2395-0072 โทรสาร 0-2395-0606

   เบอร์ มท. (822) 33568

   E-mail: samutprakan@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนศรีสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-2395-0606

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2395-0077 ต่อ 109

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2395-0077 ต่อ 113

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2395-0072 ต่อ 103

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-2395-0077 ต่อ 116

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี (10540)

   โทร. 0-2338-1953-4, 0-2338-1223, 0-2705-5440-3

   โทรสาร 0-2338-1616

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนบางนา-ตราด กม.26 ตำบลบางเสาธง

   กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และกิ่งอำเภอบางเสาธง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-2338-1223

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2338-1953-4

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2338-1953-4

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2338-1953-4

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง (10130)

   โทร. 0-2463-2006 - 7 / โทรสาร 0-2463-2006

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง

   อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพระประแดง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-2463-2006

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2463-2006

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2463-2007

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2463-2006

   *************************************************************

   60.จังหวัดสมุทรสงคราม

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม (75000)

   โทร. 0-3471-1323, 0-3471-2660 โทรสาร 0-3471-5540

   เบอร์ มท. (822)62954

   E-mail: samutsongkram@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3471-1323

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3471-1323

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3471-1323

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3471-1323

   ********************************************************

   61.จังหวัดสมุทรสาคร

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (74000)

   โทร. 0-3441-1294 โทรสาร 0-3441-2472

   เบอร์ มท. (822)62406-7

   E-mail: samutsakhon@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3441-1294

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3441-1294

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3441-1294

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3441-1294

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน (74110)

   โทร. 0-3444-8044 โทรสาร 0-3444-8072

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) หมู่บ้านเอเซียนคร เลขที่ 50/66 หมู่ 9 เศรษฐกิจ 1

   ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกระทุ่มแบน

   เจ้าพนักงานที่ดินสาขา โทร. 0-3444-8044  ต่อ 13

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3444-8044 ต่อ 15

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3444-8044 ต่อ 18

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3444-8044 ต่อ 11

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว (74120)

   โทร. 0-3485-0793 โทรสาร 0-3485-0794 ต่อ 17

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 307/1 หมู่ 1 ตำบลหลักสาม

   อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านแพ้ว

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3485-0793 ต่อ 18

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3485-0793 ต่อ 15

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3485-0793 ต่อ 19

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3485-0793  ต่อ 13

   **************************************************************************

   62.จังหวัดสระแก้ว

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (27000)

   โทร. 0-3724-2656-8 โทรสาร 0-3724-1290

   E-mail: srakaew@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) 515 ถนนเทศบาล 33/1 ตำบลสระแก้ว

   อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลองหาด

   อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3724-1290

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3724-2657

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3724-2658

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3724-2656

   หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-3724-1275

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3724-2656

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ(27120)

   โทร. 0-3723-1944 โทรสาร 0-3723-1944

   E-mail: ske-aranyaprathet@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 900 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3723-1944

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3723-1944

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3723-1944

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3723-1944

   ***************************************************************************

   63.จังหวัดสระบุรี

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (18000)

   โทร. 0-3622-3054 โทรสาร 0-3621-1032

   เบอร์ มท. (822) 12939

   E- mail: saraburi@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

   ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง, อำเภอเสาไห้, อำเภอหนองแซง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3622-3054

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3622-3054

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3622-3054

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3622-3054

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย (18110)

   โทร. 0-3624-5316 โทรสาร 0-3625-1663

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพระพายัพ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแก่งคอย, อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3624-5316

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3624-5316 ต่อ 105

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3624-5316 ต่อ 107

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3624-5316 ต่อ 101

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค (18230)

   โทร. / โทรสาร 0-3633-7065

   E - mail: sri-nongkhae@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) 238 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาลหินกอง

   ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3633-7065

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3633-7065

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3633-7065

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3633-7065

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท (18120)

   โทร. 0-3623-9388, 0-3623-9390  โทรสาร. 0-3623-9389

   E- mail: sri-phraphutthabat@dol.go.th  

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายพระพุทธบาท-โคกตุม ตำบลธารเกษม

   อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอหนองโดน อำเภอบ้านหมอ และอำเภอดอนพุด

   เจ้าพนักงานที่ดิน โทร. 0-3623-9388

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3623-9388 ต่อ 22

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3623-9388 ต่อ 33

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3623-9388 ต่อ 12

   ***************************************************************

   64.จังหวัดสิงห์บุรี

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี (16000)

   โทร. 0-3651-1120 โทรสาร 0-3651-1120

   เบอร์ มท. (822)11154

   E-mail: singburi@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง

   จังหวัดสิงห์บุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสิงห์บุรี

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3651-1120 ต่อ 109

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3651-1120 ต่อ 112

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3651-1120 ต่อ 105

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3651-1120 ต่อ 108

   หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-3651-1120 ต่อ 106

   *****************************************************************************

   สำนักงานที่ดินจังหวัด สุโขทัย

   65.จังหวัดสุโขทัย

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย (64000)

   0-5561-3359 ,0-5562-1580 ,0-5562-1462 โทรสาร 0-5561-3359

   เบอร์ มท. (822) 22954,22960

   E-mail: sukhothai@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5561-3359,0-5562-1462

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5561-3359

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5561-3359

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5561-3359

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการทีดิน โทร. 0-5561-3359

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5561-3359

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก (64110)

   0-5564-1583 โทรสาร 0-5564-1583

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) บริเวณที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร และอำเภอทุ่งเสลี่ยม

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5564-1583

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5564-1583

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5564-1583

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5564-1583

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย (64130)

   โทร/โทรสาร. 0-5567-1031

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพิศาลดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีสัชนาลัย

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5567-1031

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5567-1031

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5567-1031

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5567-1031

    

   ​สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง (64120)

   โทร. 0-5568-1313 โทรสาร 0-5568-1313

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล

   อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีสำโรง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5568-1313

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5568-1313

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5568-1313

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5568-1313

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ (64170)

   โทร.0-5569-1249 โทรสาร 0-5569-1249

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกงไกรลาศ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-5569-1249

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-5569-1249

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-5569-1249

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-5569-1249

   ********************************************************************
   66.จังหวัดสุพรรณบุรี

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (72000)

   โทร. 0-3551-1023 โทรสาร 0-3551-1023 ต่อ 6

   เบอร์ มท.(822) 12412

   E-mail: suphanburi@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง

   อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอบางปลาม้า

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3551-1023

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3551-1023 ต่อ 2

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3551-1023 ต่อ 4

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3551-1023 ต่อ 1

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-3551-1023 ต่อ 5

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง (72110)

   โทร. 0-3553-1401, 0-3554-2671 โทรสาร 0-3553-1401

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสองพี่สอง-ลาดบัวหลวง

   อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสองพี่น้อง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3554-2671

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3554-2671

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3554-2671

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3553-1401

    ​

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง (72160)

   โทร. 0-3555-1388 โทรสาร 0-3555-1388

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง

   อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภออู่ทอง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3555-1388

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3555-1388

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3555-1388

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3555-1388

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช (72120)

   โทร. 0-3557-8450, 0-3550-8631-2 โทรสาร 0-3557-8450

   สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง) หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลเขาพระ

   อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3550-8632

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3557-8450

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3550-8631

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3557-8450

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก (72130)

   โทร. 0-3543-4072 โทรสาร 0-3543-4072

   E-mail: spb-samchuk@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 333 หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว

   อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสามชุก และอำเภอหนองหญ้าไซ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3543-4072

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3543-4072

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3543-4072

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3543-4072

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์ (72140)

   โทร. 0-3558-1756-7, 0-3558-1040 โทรสาร 0-3558-1040

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 39 ตำบลศรีประจันต์

   อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีประจันต์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3558-1756

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3558-1040 ต่อ 803

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3558-1757

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3558-1040 ต่อ 802

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์ (72140)

   โทร. 0-3558-1756-7, 0-3558-1040 โทรสาร 0-3558-1040

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 39 ตำบลศรีประจันต์

   อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีประจันต์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3558-1756

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3558-1040 ต่อ 803

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3558-1757

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3558-1040 ต่อ 802

   *******************************************************************

   67.
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (84000)

   โทร. 0-7727-2178, 0-7720-6916 โทรสาร 0-7727-2178 ,

   0-7720-6916 ต่อ 107

   เบอร์ มท. (822) 65454

   E-mail: suratthani@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) 208 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอเคียนซา

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7727-2178, 0-7720-6916

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7727-2178, 0-7720-6916 ต่อ 103

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7728-4911, 0-7720-6916 ต่อ 104

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7727-2178, 0-7720-6916 ต่อ 101

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-7727-2178, 0-7720-6916 ต่อ 106

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7727-2178, 0-7720-6916 ต่อ 102

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย (84140)

   โทร. 0-7742-3652 ,0-7742-3653 โทรสาร 0-7741-5667

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเกาะสมุย

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7742-3652

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7742-3652

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7742-3652

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7742-3652

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร (84120)

   โทร. 0-7734-1130 โทรสาร 0-7734-1387

   E-mail: sni-bannasan@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบ้านนาสาร

   อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอบ้านนาเดิม

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7734-1130

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7734-1130

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7734-1130

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7734-1130

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา (84110)

   โทร/โทรสาร 0-7722-8752

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 200 หมู่ 1 ถนนสายไชยา-ปากหมาก

   ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง และอำเภอท่าชนะ

   ​เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)          โทร. 0-7722-8752

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7722-8752

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7722-8752

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ​ โทร. 0-7722-8752

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนแยกพุนพิน (84130)

   โทร.0-7731-1022 ,0-7731-1935 โทรสาร 0-7731-1022

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เทศบาลเมืองท่าข้าม ถนนธราธิบดี

   ตำบลท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพุนพิน

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7731-1935

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-7731-1022

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7731-1935

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ –

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์(84160)

   โทร. 0-7737-9231, 0-7737-9159, 0-7737-9160

   โทรสาร 0-7737-9159

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) หมู่ 1 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7737-9231

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7737-9159

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7737-9160

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7737-9231

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระะ (84190)

   โทร. 0-7736-6784

   โทรสาร 0-7736-3186

   E-mail: sni-wiangsa@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนนาสาร-บ้านส้อง ตำบลบ้านส้อง

   อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเวียงสระ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7736-6784

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7736-6784

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7736-6784

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7736-6784

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านตาขุน (84230)

   โทร. 0-7739-7262,0-7739-7066 โทรสาร 0-7739-7451

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)ถนน สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า หมู่ 4 ตำบลเขาวง

   อำเภอบ้านตาขุน จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพนม อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน และกิ่งอำเภอวิภาวดี

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7739-7262

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7739-7262

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7739-7066

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7739-7262

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ ส่วนแยกพระแสง (84210)

   โทร. / โทรสาร 0-7736-9119

   E-mail Address : sni-phrasaeng@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพระแสง และอำเภอชัยบุรี

   เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-7736-9119

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7736-9119

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7736-9119

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7736-9119

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ส่วนแยกเกาะพงัน (84280)

   โทร. 0-7737-7512, 0-7737-7749 โทรสาร 0-7737-7512

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเกาะพงัน

   เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-7737-7749

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7737-7512

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7737-7512

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -

   *******************************************************************

   68.จังหวัดสุรินทร์

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (32000)

   โทร. 0-4451-1227 โทรสาร 0-4451-2312

   เบอร์ มท. (822)37753

   E-mail: surin@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) 55 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง

   อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร.0-4451-1227 ต่อ 16

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4451-1227 ต่อ 12

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4451- 1452

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4451-1227 ต่อ 11

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4451-1227 ต่อ 17

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4451-2212

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ (32180)

   โทร./โทรสาร 0-4458-1143

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 18 ตำบลจอมพระ

   อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจอมพระ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4458-1143

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4458-1143

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4458-1143

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4458-1143

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี (32190)

   โทร./โทรสาร 0-4459-6072

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)  ในบริเวณที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี

   อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอชุมพลบุรี

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4459-6072

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4459-6072

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4459-6072

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4459-6072

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม (32120)

   โทร./โทรสาร 0-4459-1158

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าตูม และอำเภอสนม

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4459-1158

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4459-1158

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4459-1158

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4459-1158

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท (32140)

   โทร. /โทรสาร 0-4455-1369

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายสุรินทร์-ช่องจอม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง และอำเภอพนมดอกรัก

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4455-1369

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4455-1369

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4455-1369

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4455-1369

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี (32130)

   โทร. 0-4459-9251 , 0-4459-9063 , 0-4459-9173

   โทรสาร 0-4459-9251

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรัตนบุรี - ทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4459-9251

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4459-9173

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4459-9063

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4459-9251

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ(32110)

   โทร./โทรสาร 0-4456-1318

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบล อำเภอศีขรภูมิและอำเภอสำโรงทาบ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4456-1318

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4456-1318

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4456-1318

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4456-1318

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาสังขะ (32150)

   โทร./โทรสาร 0-4457-1214

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) หมู่ที่ 1 ถนนโล่ห์สุวรรณ ตำบลสังขะ

   อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสังขะ อำเภอลำดวน อำเภอบัวเชด และกิ่งอำเภอศรีณรงค์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4457-1214

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4457-1214

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4457-1214

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4457-1214
   ********************************************************************

   69.จังหวัดหนองคาย

   สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย (43000)

   โทร. 0-4241-1129 ต่อ 11, 0-4246-0860

   โทรสาร 0-4241-1129, 0-4246-0860 99 ต่อ 11

   เบอร์ มท. (822)46154

   E-mail: nongkhai@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 1024 ถนนประจักษ์ศิลปาคม

   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอสระใคร

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4241-1129 ต่อ 18

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4241-1129 ต่อ 12

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4241-1129 ต่อ 17

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4241-1129 ต่อ 13

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4241-1129 ต่อ 16

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4241-1129 ต่อ 17

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาท่าบ่อ (43110)

   โทร. 0-4243-1177  0-4243-2335

   โทรสาร 0-4243-1177 ต่อ 18

   E-mail: thaboland43110@hotmail.com

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ ตำบลท่าบ่อ

   อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าบ่อ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอโพธิ์ตาก

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4243-1177 และ 0-4243-2335 ต่อ 17

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4243-1177 และ 0-4243-2335 ต่อ 12-13

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4243-2335 และ 0-4243-2335 ต่อ 14-15

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4243-1177 และ 0-4243-2335 ต่อ 11

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย (43120)

   โทร.0-4247-1250, 0-4247-1334 โทรสาร 0-4247-1334

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหนองคาย - บึงกาฬ

   อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4247-1334

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4247-1334

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4247-1250

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4247-1334
   ********************************************************************
   70.จังหวัดหนองบัวลำภู

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (39000)

   โทร. 0-4231-2887 โทรสาร 0-4231-1455

   เบอร์ มท. (822) 47354,47454

   E-mail: nongbualumphu@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู

   อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอนากลาง อำเภอโนนสัง

   อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4231-2887

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4231-2887 ต่อ 101

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4231-2887 ต่อ 107

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4231-2887 ต่อ 108

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4231-2887 ต่อ 104

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4231-2887 ต่อ 106

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาสีบุญเรือง (39280)

   โทร./ โทรสาร 0-4235-4088

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสอนรวมมิตร ตำบลเมืองใหม่

   อำเภอสีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสีบุญเรือง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร.0-4235-4088

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4235-4088

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4235-4088

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4235-4088

   ********************************************************************

   71.จังหวัดอ่างทอง

   สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง (14000)

   โทร. 0-3561-1642 , 0-3561-2117 โทรสาร 0-3561-1011

   เบอร์ มท. (822)11754

   E-mail: angthong@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ

   อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดอ่างทอง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3561-1642, 0-3561-2117

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3561-1642,0-3561-2117

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3561-1495

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3561-1642

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-3561-1642
   ********************************************************************
   72.จังหวัดอำนาจเจริญ

   สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (37000)

   โทร. 0-4552-3026 , 0-4552-3028  โทรสาร 0-4552-3026 

   เบอร์ มท.(822)44171

   E-mail: amnatcharoen@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง(แผนที่)​​​ (ค้นหาเส้นทาง) ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง

   อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา

   อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอลืออำนาจ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4552-3026

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4552-3026

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4552-3026

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4552-3026

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4552-3026

   หน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักที่ดิน โทร. 0-4552-3026

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน(37240)

   โทร. 0-4552-5901

   E-mail: acr-huataphan@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนบ้านขมิ้น-บ้านน้ำปลีก ตำบลรัตนวารี

   อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหัวตะพาน

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4552-5901

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4552-5901

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4552-5901

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4552-5901

    

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนแยกพนา (37180)

   โทร. 0-4546-3051

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนอุปซิต อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพนา

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4546-3051

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4546-3051

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4546-3051

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4546-3051
   ********************************************************************

   สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี

   73.จังหวัดอุดรธานี

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (41000)

   โทร. 0-4222-2447, 0-4224-4100 โทรสาร 0-4224-4099

   เบอร์ มท.(822) 45454

   E-mail: udonthani@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง) 7 ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง  และอำเภอหนองแสง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4224-4099

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4222-2447

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4224-4100

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4224-4099

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4224-4100

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4224-4100

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน (41130)

   โทร. 0-4226-1181

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง) 7 ถนนนิตโต อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอหนองหาน อำเภอไชยวาน อำเภอพิบูลย์รักษ์

   อำเภอทุ่งฝน และกิ่งอำเภอกู่แก้ว

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4226-1181

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4226-1181

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4226-1181

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4226-1181

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี (41110)

   โทร. 0-4233-4599

   สถานที่ตั้ง (แผนที่​)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนศุภอรรพวินิจ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีธาตุ อำเภอโนนสะอาด

   อำเภอวังสามหมอ และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4233-4599

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4233-4599

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4233-4582

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4233-4599

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง (41190)

   โทร. 0-4227-1334

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 7 ถนนสันติราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านดุง

   จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านดุง

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4227-1334

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4227-1334

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4227-1334

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4227-1334

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด (41240)    

   โทร. / โทรสาร  0-4236-2733

   E-mail: udn-nonsa-at@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมิตรภาพอุดรธานี-ขอนแก่น

   อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโนนสะอาด

   เจ้าพนักงานที่ดิน หัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-4239-2733

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4239-2733

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4239-2733

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4239-2733

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ (41160)

   โทร. 0-4228-1288

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 375 หมู่ 8 ถนนธนบทบำรุง

   อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านผือ อำเภอนายูง และอำเภอนำโสม

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4228-1288

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4228-1288

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4228-1288

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4228-1288

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ (41150)

   โทร. 0-4227-9138

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง) ถนนนิคมเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเพ็ญ และอำเภอสร้างคอม

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4227-9138

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4227-9138

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4227-9138

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4227-9138

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ (41220)

   โทร. /โทรสาร 0-4229-8268

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหนองวัวซอ-อูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองวัวซฮ

   เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-4229-8268

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4229-8268

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4229-8268

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4229-8268

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน (41310)

   โทร. 0-4226-8079

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสามัคคี อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอทุ่งฝน

   เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-4226-9109

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4226-9109

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4226-9109

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4226-9109

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ (41250)

   โทร. 0-4229-1169

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนบ้านเพีย-คำบง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกุดจับ

   เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4229-1169

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4229-1169

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4229-1169

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4229-1169

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม (41160)

   โทร. 0-4228-1288

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 375 หมู่ 8 ถนนธนบทบำรุง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านผือ อำเภอนายูง และอำเภอนำโสม

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)  โทร. 0-4228-1288

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4228-1288

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4228-1288

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4228-1288


   *******************************************************************

   74. จังหวัดอุตรดิตถ์

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (53000)

   โทร. 0-5541-1117  โทรสาร 0-5541-1117 ต่อ 0

   E-mail: uttaradit@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5541-1117 ต่อ 108

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5541-1117 ต่อ 102

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5541-1117 ต่อ 103

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5541-1117 ต่อ 104

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-5541-1117 ต่อ 105

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5541-1117 ต่อ 107

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน (53140)

   โทร. 0-5549-1117, 0-5549-1486

   โทรสาร 0-5549-1117

   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรวมราชกิจ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตรอน และอำเภอทองแสนขัน

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5549-1117

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5549-1117

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5549-1117

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5549-1117

    

   สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด (53110)

   โทร. 0-5548-1180-1 โทรสาร 0-5548-1181

   สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5548-1181

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5548-1181

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5548-1180

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5548-1181

   *******************************************************************

   75.จังหวัดอุทัยธานี

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (61000)

   โทร. 0-5697-0162,0-5697-0163

   โทรสาร 0-5697-0162 ต่อ 4 ,0-5697-0163 ต่อ 4

   เบอร์ มท. (822) 17954

   E-mail: uthaithani@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง) ถนนศรีอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม

   อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอทัพทัน

   และอำเภอสว่างอารมณ์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5697-0162

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5697-0162

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5697-0162

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5697-0162

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-5697-0162

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5697-0162

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ (61140)

   โทร. 0-5653-9121

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสุขาภิบาล 4 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านไร่

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5653-9121

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5653-9121

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5653-9121

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5653-9121

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ (61140)

   โทร. 0-5653-9121

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสุขาภิบาล 4 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านไร่

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5653-9121

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5653-9121

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5653-9121

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5653-9121

   *******************************************************************
   76.จังหวัดอุบลราชธานี

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (34000)

   โทร. 0-4525-5855, 0-4524-1791

   โทรสาร 0-4524-1791, 0-4525-5855

   เบอร์ มท. (882) 38954

   E-mail: ubonratchathani@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพิชิตรังสรรค์

   อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอดอนมดแดง และอำเภอเหล่าเสือโก้ก

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4524-1818, 0-4525-5855 ต่อ 14

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4524-1791 ต่อ 17

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4524-1791 ต่อ 22

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4525-5855 ต่อ 25

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4524-1791 ต่อ 16

   หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4524-1791 ต่อ 23

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ (34170)

   โทร. /โทรสาร 0-4549-1207

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนวิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ

   อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร และกิ่งอำเภอนาตาล

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4549-1207

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4549-1207 

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4549-1207

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4549-1207

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน (34150)

   โทร. 0-4539-1165 โทรสาร 0-4539-1165

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน

   อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขื่องใน

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4539-1165

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4539-1165

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4539-1165

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4539-1165

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน (34150)

   โทร. 0-4539-1165 โทรสาร 0-4539-1165

   สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน

   อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขื่องใน

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4539-1165

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4539-1165

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4539-1165

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4539-1165

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม (34160)

   โทร. 0-4536-1154 โทรสาร 0-4536-2132

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสถลมารค์ ตำบลเมืองเดช

   อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาเยีย และอำเภอทุ่งศรีอุดม

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4536-1154

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4536-1154

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4536-1054

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4536-1154

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล (34130)

   โทร. / โทรสาร 0-4548-1277

   E-mail: ubn-trakanphuetphon@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง) 315 หมู่ที่ 2 ถนนสายตระการพืชผล ตำบลขุหลุ

   อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตระการพืชผล และอำเภอกุดข้าวปุ้น

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4548-1277

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4548-1408

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4548-1158

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4548-1277

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำยืน (34260)

   โทร. 0-4537-1123, 0-4537-1046

   โทรสาร 0-4537-1123

   E-mail: ubn-namyuen@dol.go.th

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)

   ถนนหลักเมือง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ

   อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำขุ่น

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4537-1123

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4537-1123

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4537-1123

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4537-1123

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร (34110)

   โทร./โทรสาร 0-4544-1113

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)

   ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ

   อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร อำเภอตาลสุม และอำเภอโขงเจียม

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร 0-4544-1113 ต่อ 108

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-4544-1113 ต่อ 102

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-4544-1113 ต่อ 103

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-4544-1113 ต่อ 107

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ (34140)

   โทร. 0-4548-9175 โทรสาร 0-4548-9175

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง) ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ

   อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอม่วงสามสิบ

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4548-9175

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4548-9175

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4548-9175

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4548-9175

    

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ (34190)

   โทร. /โทรสาร 0-4526-6793, 0-4532-1628

   สถานที่ตั้ง (แผนที่)​(ค้นหาเส้นทาง)

   ถนนแก้วเสนา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง และอำเภอสว่างวีระวงศ์

   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4526-6793, 0-4532-1628

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4526-6793, 0-4532-1628

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4526-6793, 0-4532-1628

   หัวหน้าฝ่ายอำนวย โทร. 0-4526-6793, 0-4532-1628

     

   • สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่ (34250)

   โทร. /โทรสาร 0-4539-9609

   สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนช่องชงโค อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

   เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีเมืองใหม่

   เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-4539-9609

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4539-9609

   หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4539-9609

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4539-9609

   *******************************************************************